O konkursie

Fundacja Chaber Polski organizuje akcję społeczną W różańcu róża ukryta rozkwita.

kapliczki

Zachowanie naszej tożsamości narodowej i chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego utożsamianego też z kapliczkami, podzielają również nasi Partnerzy:

 

  • Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitarnej Warszawskiej
  • Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

 

Zwieńczeniem w/w Konkursu fotograficzno-faktograficznego, mając ego na celu udokumentowanie zachowanych jeszcze kapliczek przydomowych i przydrożnych będzie wydanie kalendarza z najpiękniejszymi oraz we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną stworzenie interaktywnej mapy Polskie Kapliczki, Krzyże i Figury Przydrożne.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni. Wyróżniono 3 kategorie wiekowe uczestników: 0-17 lat, 18-50 lat i 50+ lat.

Termin zgłaszania prac: 31 stycznia 2019 roku – 15 września 2019 roku. Obrady Jury, wyłonienie zwycięzców i gala finałowa: wrzesień – październik 2018 r. Dokładne terminy podamy w osobnym komunikacie.

Uczestnicy nadsyłają zdjęcia kapliczek, figur i krzyży przydrożnych, opatrzone w miarę możliwości szczegółowym opisem, ukazującym lata powstania kapliczki, dokładną lokalizację (współrzędne GPS, link do google maps lub dokładny opis umiejscowienia), jej fundatora, historię okolicy itp.

  • Publikacja nadesłanych prac na stronie internetowej odbywa się raz w tygodniu, w niedzielę po południu lub częściej;
  • Na koniec każdego kwartału Jury wyłania 1 kapliczkę kwartału dla każdej kategorii wiekowej, a na zakończenie całego konkursu – 3 zwycięskie prace (z każdej kategorii). Typowanie „kapliczki kwartału” ma na celu ożywienie społeczności biorącej udział w konkursie – data jego zakończenia może być zbyt odległa, aby ożywić stronę, zaś wyróżnienie co kwartał 1 pracy z pewnością przyczyni się do podniesienia atrakcyjności całej akcji.