O konkursie

Fundacja Chaber Polski
organizuje akcję społeczną

W różańcu róża ukryta rozkwita.

Zachowanie naszej tożsamości narodowej i chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego utożsamianego też z kapliczkami, podzielają również nasi Partnerzy:

  • Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitarnej Warszawskiej
  • Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

Zwieńczeniem w/w Konkursu fotograficzno-faktograficznego, mając ego na celu udokumentowanie zachowanych jeszcze kapliczek przydomowych i przydrożnych będzie wydanie kalendarza z najpiękniejszymi oraz we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną stworzenie interaktywnej mapy Polskie Kapliczki, Krzyże i Figury Przydrożne.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni. Wyróżniono 3 kategorie wiekowe uczestników: 0-17 lat18-60 lat i 61+ lat.

Kapliczki dzielimy na: kolejoweleśne, miejskieprzydrożnerolnicze.

Termin zgłaszania prac: 21 maja 2024r. – 30 września 2024 roku.

Obrady Jury, wyłonienie zwycięzców i gala finałowa: listopad 2024r. Dokładne terminy podamy w osobnym komunikacie.

Uczestnicy nadsyłają zdjęcia kapliczek, figur i krzyży przydrożnych, opatrzone w miarę możliwości szczegółowym opisem, ukazującym lata powstania kapliczki, dokładną lokalizację (współrzędne GPS, link do google maps lub dokładny opis umiejscowienia), jej fundatora, historię okolicy itp. Publikacja nadesłanych prac na stronie internetowej odbywa się raz w tygodniu, w niedzielę po południu lub częściej.