O konkursie

Fundacja Chaber Polski
organizuje akcję społeczną

W różańcu róża ukryta rozkwita.

Zachowanie naszej tożsamości narodowej i chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego utożsamianego też z kapliczkami, podzielają również nasi Partnerzy:

  • Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitarnej Warszawskiej
  • Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

Zwieńczeniem w/w Konkursu fotograficzno-faktograficznego, mając ego na celu udokumentowanie zachowanych jeszcze kapliczek przydomowych i przydrożnych będzie wydanie kalendarza z najpiękniejszymi oraz we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną stworzenie interaktywnej mapy Polskie Kapliczki, Krzyże i Figury Przydrożne.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni. Wyróżniono 3 kategorie wiekowe uczestników: 0-17 lat, 18-50 lat i 50+ lat.

Termin zgłaszania prac: 15 kwietnia 2020 roku – 15 września 2020 roku. Obrady Jury, wyłonienie zwycięzców i gala finałowa: listopad 2020 r. Dokładne terminy podamy w osobnym komunikacie.

Uczestnicy nadsyłają zdjęcia kapliczek, figur i krzyży przydrożnych, opatrzone w miarę możliwości szczegółowym opisem, ukazującym lata powstania kapliczki, dokładną lokalizację (współrzędne GPS, link do google maps lub dokładny opis umiejscowienia), jej fundatora, historię okolicy itp. Publikacja nadesłanych prac na stronie internetowej odbywa się raz w tygodniu, w niedzielę po południu lub częściej.


Partnerzy i patroni


Konkurs fotograficzno-faktograficzny na najlepsze zdjęcie polskiej kapliczki organizowany przez:


WspierająPatroni honorowiPartnerzy medialniPartnerzyOpiekun prawny konkursu


Piotr Ciszewski:

Nasza Kancelaria z prawdziwą przyjemnością wzięła na siebie opiekę prawną akcji społecznej Kapliczki Polskie. Z zainteresowaniem i pełnym zaangażowaniem będziemy czuwać nad przebiegiem tego Konkursu.

Piotr Demiańczuk:

W natłoku naszej prawniczej codzienności sporadycznie miewamy okazję pochylić się nad sacrum. Będzie to miła odmiana, czuwać nad przedsięwzięciem o charakterze kulturalnym, promującym piękno i historie naszego kraju.