Kapliczki polskie na świecie

Kazimierz Niechwiadowicz

Kapliczka w Urciszkach na Białorusi Autor: Kazimierz Niechwiadowicz Kapliczka w Urciszkach na Grodzieńszczyźnie Urciszki w obecnym rejonie Iwie. Przed wojną duża wieś (w 1939 roku 96 chat i 539 mieszkańców, w 1999 roku 86 chat i 86 mieszkańców a obecnie jest ich znacznie mniej). Wioska leży przy drodze z Sobotnik do Iwia…

Czytaj więcej