Adam Murawski

Św. Jan Nepomucen niedaleko Betlejem Autor: Adam Murawski Przy drodze z Jaźwisk do Betlejem w gminie Gniew stoi kapliczka św. Jana Nepomucena. Okoliczni mieszkańcy przekazują sobie z pokolenia na pokolenie historię tej figury. Według nich na początku XVIII w. w czasie dużej powodzi Wisły jej wodami przypłynęła drewniana figura św. Jana Nepomucena. Złowiona została w [...]
Czytaj więcej
Adam Murawski

Krzyż przydrożny w Rzymie Autor: Adam Murawski Rzym to kolonia wsi Jaźwiska w gminie Gniew, w powiecie tczewskim. Na Kociewiu, jak i zapewne w całej Polsce nie brakuje dziwnych nazw miejscowości. Jednak chyba najwięcej, do tego owianych ciekawymi legendami znajduje się w gminie Gniew. Okoliczni mieszkańcy mówią, że Betlejem, Rzym i Trzy Króle to nazwy, [...]
Czytaj więcej
Adam Murawski

Matka Boża Piasecka Autor: Adam Murawski Wjeżdżając do Piaseczna od strony Gniewa z drogi nr 91 w ulicę Kardynała Wojtyły na niewielkim wzniesieniu z prawej strony stoi trójkondygnacyjna kapliczka słupowa. Patronuje jej Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus zwana przez miejscową ludność Kapliczką Matki Bożej Piaseckiej. Obecną kapliczkę ufundowali w 1946 r. parafianie kościoła p.w. Narodzenia [...]
Czytaj więcej
Adam Murawski

Św. Tekla w Piasecznie Autor: Adam Murawski We wsi Piaseczno przy obecnej ul. Kasztanowej znajduje się kapliczka św. Tekli. Ta święta patronuje umierającym oraz cierpiącym na choroby oczu. Jest również orędowniczką przed wężami i dzikimi zwierzętami oraz w czasie pożarów i zarazy. W moim mniemaniu występuje bardzo rzadko jako patronka, nie tylko w kociewskich kapliczkach [...]
Czytaj więcej
Adam Murawski

Rakowiec Autor: Adam Murawski Jadąc drogą nr 91 z Gniewa do Nowego po prawej stronie przed wsią Rakowiec znajduje się przydrożna kapliczka poświęcona Matce Bożej Niepokalanego Poczęcia. Ufundował ją w 1946 r. Paweł Piórek w podziękowaniu Matce Bożej za przeżycie II wojny światowej. Postawił ją murarz Rulewski na ziemi rodziny Demlerów z Rakowca. Pierwotną patronką [...]
Czytaj więcej
Adam Murawski

Gniew - Figura Św. Jana Nepomucena Autor: Adam Murawski Na terenie dawnego cmentarza przykościelnego, na północ od prezbiterium kościoła p.w. św. Mikołaja w Gniewie, od 1738 r. znajduje się ustawiona na bardzo wysokiej kolumnie zwieńczonej kapitelem, figura św. Jana Nepomucena. Wyróżnia się swoją bardzo ciekawą historią powstania. Gniewski św. Jan Nepomucen został wykonany nie jako [...]
Czytaj więcej
Adam Murawski

Figura ostatniego opata cysterskiego Autor: Adam Murawski Figurę o. Mateusza Ludwika Aubrachta Prądzyńskiego w Nowej Cerkwi wykonał kociewski artysta Piotr Tyborski, rzeźbiarz ze Skórcza. To absolwent Liceum Plastycznego im. Antoniego Kenara w Zakopanem (1986 r.) i Wydziału Rzeźby ASP w Gdańsku w pracowni prof. Franciszka Duszeńki (1995 r.). O ustawienie i zadaszenie figury zadbał Jerzy [...]
Czytaj więcej
Adam Murawski

Kapliczka w Lipiej Górze Autor: Adam Murawski Kapliczka stoi w centrum wsi przy rozwidleniu obecnej drogi nr 623 z drogą Lipia Góra - Wyręby Wielkie. Wzniesiona została w 1920 r., kiedy to do rodzinnej wsi powrócił po zakończeniu I wojny światowej Jan Chrzanowski. Przywiózł ze sobą z Francji figurę św. Jana Chrzciciela, którą otrzymał od [...]
Czytaj więcej
Adam Murawski

Najstarsza w Nowej Cerkwi Autor: Adam Murawski Ta kapliczka w Nowej Cerkwi jest prawdopodobnie jedną z najstarszych na Kociewiu. Pamięta zapewne jeszcze czasy świetności zakonu cystersów. Od momentu swojego powstania, prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku była wielokrotnie naprawiana i poddawana renowacji (ostatnio w 2017 r.). Swoim wyglądem po względem architektonicznym nawiązuje do XVII-wiecznego [...]
Czytaj więcej
Adam Murawski

Św. Krzysztof w Czarnej Wodzie Autor: Adam Murawski Ta oryginalna pod względem architektonicznym kapliczka znajduje się przy drodze nr 22 w Czarnej Wodzie. Na trzystopniowej podstawie wykonanej z kostki polbrukowej ustawiony jest cokół wykonany z cegły. Na nim ustawiona pokaźnych rozmiarów rzeźba Św. Krzysztofa, patrona kierowców którą wykonał miejscowy twórca ludowy, rzeźbiarz Michał Ostoja-Lniski. Rzeźbę [...]
Czytaj więcej