51+ – V edycja

Mirosław Szostak

Kapliczka i krzyż na Dołkach Autor: Mirosław Szostak Kaplica na Dołkach została wybudowana w latach trzydziestych dwudziestego wieku. Powstała w pobliżu wcześniej istniejącej dzwonnicy. Kaplica pw. św. Antoniego została wybudowana dzięki okolicznym mieszkańcom i z ich inicjatywy. Pieczę nad jej budową sprawował proboszcz pobliskiej parafii Kamienia ks kanonik…

Czytaj więcej

Teresa Supernak

Kapliczka Jezusa Miłosiernego na Niwie Autor: Teresa Supernak Kapliczka Jezusa Miłosiernego to kapliczka przydrożna, na skraju lasu. Jadąc z Dąbrowy Górniczej drogą wojewódzką 970, ok. 1 km przed Niegowonicami, skręcamy w prawo w ulicę Niwa Zagórczańska. 50 m od głównej drogi, po prawej stronie, widzimy dużą…

Czytaj więcej

Adam Murawski

Kapliczka Wincentego a Paulo, Miedzno Autor: Adam Murawski W odległości 1 km od Miedzna, przy drodze krajowej nr 238 na skraju lasu, stoi kapliczka przydrożna której patronuje Św. Wincenty á Paulo. Jej rodowód sięga okresu międzywojennego XX w. Została zniszczona w 1939 r. przez niemieckiego okupanta.…

Czytaj więcej

Teresa Supernak

Niegowonicka kapliczka św. Jana Autor: Teresa Supernak W Niegowonicach – wsi na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – są wzgórza wapienne i źródła wywierzyskowe. Nad jednym z takich źródeł usytuowana jest kapliczka murowana z figurą św. Jana Nepomucena. Jest to kapliczka typu domkowego, otynkowana. Od frontu dach jest dwuspadowy…

Czytaj więcej

Teresa Supernak

Bliźniacze kapliczki w Niegowonicach Autor: Teresa Supernak Niegowonice to wieś leżąca na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny (woj śląskie, pow. zawierciański). Przy drodze (brak nazwy) równoległej do ulicy Okrągłej spotykamy w jednym miejscu dwie kapliczki Matki Boskiej. Są od siebie oddalone około 3…

Czytaj więcej

Teresa Supernak

Kapliczka przy jurajskim wzgórzu Autor: Teresa Supernak Niegowonice to wieś położona w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Łazy, przy drodze wojewódzkiej nr 790. Na terenie Niegowonic znajdują się jurajskie wzgórza wapienne. Nieopodal jednego z nich o nazwie ,,Lipowa” i wysokości 411m n.p.m. stoi kapliczka słupkowa – drewniana,…

Czytaj więcej

Kornelia Sczekała

Kapliczka Matki Bożej Jaworzyńskiej Autor: Kornelia Sczekała Powyżej Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Królowej Tatr lub Matki Bożej Jaworzyńskiej znajduje się kapliczka. Ciekawa historia powstania kapliczki oraz sanktuarium wiąże się z pasterką Marysią Murzańską, której w 1860r. objawiła się Matka Boska. Pasterce mającej wtedy ok.…

Czytaj więcej

Mirosław Szostak

Matka Boska Piaskowa Opiekunka Autor: Mirosław Szostak Kraków pradawna stolica Polski. Stoją tu resztki murów obronnych z Barbakanem i Bramą Floriańską. To właśnie w tym historycznym miejscu spotkamy obraz Matki Boskiej Piaskowej Opiekunki Krakowa. Wiszący w Bramie Floriańskiej obraz jest późnobarokową kopią obrazu Matki…

Czytaj więcej

Mirosław Szostak

Ukryte miejsce Bytom Sucha Góra Autor: Mirosław Szostak Bytom-Sucha Góra. Park Grota.Park powstał na terenach dawnej kopalni galmanu „Nadzieja Marii”, w latach 70-tych XX wieku. Park wygląda, jakby zaistniał przypadkowo, w efekcie naturalnej sukcesji roślin, ale zorganizowała go miejscowa społeczność. Dodatkowo niedawno obszar ten…

Czytaj więcej

Teresa Supernak

Kapliczka w centrum Niegowonic Autor: Teresa Supernak W Niegowonicach – wsi na Polskiej Jurze – znajduje się kapliczka przydrożna. Usytuowana jest przy ulicy Kościuszki, tuż przy chodniku. Sąsiaduje z parkingiem kościelnym. Po przeciwnej stronie ulicy, znajduje się zabytkowy Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu. Kapliczka jest drewniana. Pień…

Czytaj więcej