51+ – IV edycja

Ewa Krawczyk-Szczepaniec

Wyjątkowy krzyż pokutny Autor: Ewa Krawczyk-Szczepaniec W małej miejscowości Wojsław, niedaleko Grodkowa w województwie opolskim w nietypowym miejscu tzn. na prywatnej łące stoi kamienna tablica pokutna wzniesiona w 1650 roku. Na czworokątnym postumencie stoi kolumna, dźwigająca tablicę o wyciętych narożnikach, na której z jednej strony przedstawione jest ukrzyżowanie Chrystusa.…

Czytaj więcej

Kazimierz Niechwiadowicz

Kapliczka w Urciszkach na Białorusi Autor: Kazimierz Niechwiadowicz Kapliczka w Urciszkach na Grodzieńszczyźnie Urciszki w obecnym rejonie Iwie. Przed wojną duża wieś (w 1939 roku 96 chat i 539 mieszkańców, w 1999 roku 86 chat i 86 mieszkańców a obecnie jest ich znacznie mniej). Wioska leży przy drodze z Sobotnik do Iwia…

Czytaj więcej

Andrzej Szafraniec

Nepomucen w Hucisku Autor: Andrzej Szafraniec Hucisko – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w południowo-wschodniej części gminy Boronów. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa częstochowskiego. Nazwa miejscowości związana jest z wytopem szkła, jaki miał miejsce na jej terenie najprawdopodobniej w XVII –…

Czytaj więcej

Mirosław Szostak

Krzyż w Bobrownikach Autor: Mirosław Szostak Gmina Bobrowniki Będzińskie jest jedną z gmin Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego stanowiącą zielone płuca Górnego Śląska. Tu znajdują się tereny zielone,rekreacyjne,czy też jeziora. Tu też znajdziemy liczne, kapliczki i krzyże. To tu w trójkącie ulic Szkolnej i Cmentarnej stoi metalowy…

Czytaj więcej