5. Kapliczki miejskie

Teresa Supernak

Katowicki krzyż drewniany Autor: Teresa Supernak Krzyż stoi na rogu ulicy Armii Krajowej i ulicy Szarych Szeregów w Katowicach. Jest to wysoki krzyż, ,,na oko” około 6 -7 metrów wysokości. Na krzyżu pod ozdobnym daszkiem znajduje się figura Ukrzyżowanego Chrystusa. Nad głową Jezusa umieszczony jest kartusz…

Czytaj więcej

Mirosław Szostak

Kapliczka i krzyż na Dołkach Autor: Mirosław Szostak Kaplica na Dołkach została wybudowana w latach trzydziestych dwudziestego wieku. Powstała w pobliżu wcześniej istniejącej dzwonnicy. Kaplica pw. św. Antoniego została wybudowana dzięki okolicznym mieszkańcom i z ich inicjatywy. Pieczę nad jej budową sprawował proboszcz pobliskiej parafii Kamienia ks kanonik…

Czytaj więcej

Mirosław Szostak

Matka Boska Piaskowa Opiekunka Autor: Mirosław Szostak Kraków pradawna stolica Polski. Stoją tu resztki murów obronnych z Barbakanem i Bramą Floriańską. To właśnie w tym historycznym miejscu spotkamy obraz Matki Boskiej Piaskowej Opiekunki Krakowa. Wiszący w Bramie Floriańskiej obraz jest późnobarokową kopią obrazu Matki…

Czytaj więcej

Teresa Supernak

Kapliczka w Zawierciu Kromołowie Autor: Teresa Supernak Kapliczka p.w. Jana Nepomucena w Kromołowie – dzielnicy Zawiercia jest wyróżniającą się kapliczką w naszym regionie (pow. zawierciański, woj. śląskie). Ma bogatą historię. Wznosi się nad głównym źródłem rzeki Warty, przy skrzyżowaniu ulic: ul. Siewierskiej (drogi krajowej nr 78)…

Czytaj więcej

Oliwia Jonderko

Krzyż Boża Męka Autor: Oliwia Jonderko Kapliczka powstała w 1909r. i znajduje się na chodniku przy ścianie kamienicy. Jest zachowana w dobrym stanie. We wnęce zamkniętej szklanymi drzwiczkami  znajduje się figura Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. W górze cokół opasany wąską listwą. Gzyms cokołu w postaci łamanego daszka,…

Czytaj więcej

Magdalena Borkowska

Krzyż-Boża Męka Autor: Magdalena Borkowska Kapliczka znajduje się przy ulicy Jankego na wprost V Liceum Ogólnokształcącego na chodniku. Jest ona w dobrym stanie. Prawdopodobnie powstała na początku XX w. Na samym dole kapliczki można zauważyć napis: O wy wszyscyKtórzy idziecie przez drogęPrzypatrzcie się a obaczcie.Czy jest boleść czyjaJako boleść Moja!?…

Czytaj więcej

Oliwia Liska

Boża męka Autor: Oliwia Liska Kapliczka ta powstała w 1909r. Znajduje się na ul. Armii Krajowej 79 w Katowicach, w dzielnicy Piotrowice. Wykonano ją ze zlepieńca ilastego. W jej dolnej części znajdują się trzy stopniowe schodki a na nich stoi tablica, na której jest napis: Gelob się Jesus Christus! (Niech będzie pochwalony…

Czytaj więcej
Boża Męka z Kozlowej Gory - Miroslaw Szostak

Mirosław Szostak

Boża Męka z Kozłowej Góry Autor: Mirosław Szostak Kozłowa Góra to jedna z dzielnic Piekar Śląskich. To właśnie tu na przy ulicy Plebiscytowej w pobliżu ulicy Radzionkowskiej umiejscowiony jest krzyż. Jest to tzw Męka Pańska. Jest on inny niż te okoliczne. Pochodzi prawdopodobnie z końca…

Czytaj więcej

Mirosław Szostak

Krzyż na nowym osiedlu Autor: Mirosław Szostak Stroszek to jedna z młodszych, chyba najmłodsza dzielnica Bytomia. Decyzję o budowie tu osiedla robotniczego podjęto 10.03.1949 przez tz Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych w Katowicach. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się w 1951 roku. Budowę osiedli ostatecznie zakończono w latach osiemdziesiątych ubiegłego…

Czytaj więcej

Kornelia Sczekała

Kapliczka domkowa św. Urbana w Gardawicach Autor: Kornelia Sczekała Przy ulicy Katowickiej 32 na prywatnej posesji rodz. Ćmiel usytuowana jest kapliczka św. Urbana. Wybudowana w latach 80 dwudziestego wieku na wzór i miejscu pierwotnej z 1890r. Zbudowana na planie prostokąta otynkowana z dwuspadowym dachem. Na dachu umieszczona ażurowa wieżyczka z sygnaturką.…

Czytaj więcej