18-50

Maciej Białkowski

Kapliczka pw. Świętej Rodziny Autor: Maciej Białkowski Kapliczka powstała w 1941 roku. Murowana, prostokątna: 3 metrowa, zwieńczona krzyżem. Zlokalizowana jest przy drodze asfaltowej w otoczeniu pól i drzew typu lipa, na pograniczu miejscowości Płyćwi i Godzianowa.  Lokalizacja obecnej kapliczki jest nieprzypadkowa. Teren na pograniczu miejscowości przy ruchliwej…

Czytaj więcej

Maciej Białkowski

Kapliczka pw. Matki Bożej Królowej Polski Autor: Maciej Białkowski  Kapliczka znajduje się w miejscowości Płyćwia (woj. Łódzkie). Została wybudowana wspólnymi siłami Mieszkańców w 1979 roku. Kapliczka jest usytuowana w centrum miejscowości. Obiekt sakralny jako wotum wdzięczności, za wybór kard. Karola Wojtyły na Papieża, który obrał imię Jan Paweł…

Czytaj więcej

Justyna Krowiak-Czeran

Kapliczka Maryjna – Dubiecko Autor: Justyna Krowiak-Czeran Dubiecko nad rzeką San, powiat przemyski, województwo podkarpackie. We wschodniej części miasteczka znajduje się urokliwy zameczek, gdzie w 1735 roku przyszedł na świat poeta i biskup Ignacy Krasicki. Obecnie w zamku mieści się restauracja i hotel, a wokół niego rozciąga się…

Czytaj więcej

Karolina Gawlik

Kapliczka Matki Boskiej Autor: Karolina Gawlik Kapliczka istnieje od około 1780 roku, usytuowana jest w miejscowości Polna na terenie dawnego parku dworskiego w otoczeniu zabytkowych lip. Kapliczka była własnością rodziny Drohojowskich. Obicie kapliczki wykonane jest z kory dębu korkowego. Pierwotnie kapliczka była umieszczona na lipie. W 1982…

Czytaj więcej

Justyna Krowiak-Czeran

Kapliczka Maryjna – Sądkowa Autor: Justyna Krowiak-Czeran Sądkowa, powiat jasielski, województwo podkarpackie. Tuż przy Domu Ludowym stoi przydrożna kapliczka typu domkowego wymurowana w 1905 roku. Pierwotnie w tym miejscu znajdowała się karczma, gdzie mężczyźni często przesiadywali przy kieliszku i kartach, zaniedbując rodziny i stopniowo…

Czytaj więcej

Monika Wdowiak

Kapliczka przy torach Autor: Monika Wdowiak Wielowieś wieś pomiędzy Sandomierzem a Tarnobrzegiem jest tu zabytkowy kościół, klasztor dominikanek i kapliczka duża, murowana, stoi poza wsią i nie ma do niej żadnej drogi dojścia. Z dwóch stron odgradzają ją kanały z wodą a od trzeciej tory kolejowe. Miejscowi jednak tu…

Czytaj więcej

Justyna Krowiak-Czeran

Tarnowiec Kapliczka św Józefa Autor: Justyna Krowiak-Czeran Tarnowiec, powiat jasielski na Podkarpaciu. W 2014 roku wytyczono w gminie trasę pieszo-rowerową „Szlakiem kapliczek, krzyży i figur przydrożnych”, która wiedzie przez 15 sołectw i liczy ponad 60 km długości. Jedną z ciekawszych kapliczek na tym szlaku jest murowana kapliczka typu domkowego…

Czytaj więcej

Przemysław Klisz

Kaplica pw. MB. Różańcowej Autor: Przemysław Klisz Warmińska kaplica pw. MB. Różańcowej w Różańcu(gmina Pieniężno) została wybudowana w 1857 roku, przez rolnika, Petera Hiplera, po dramatycznych wydarzeniach w jego życiu. Po tym jak jego syn był głuchoniemy, a córka zmarła zaraz po urodzeniu zaprzysiągł, że wybuduje kaplicę. Do kapliczki położonej w malowniczej okolicy…

Czytaj więcej