Adam Murawski

Kapliczka w Lipiej Górze

[title text=”Autor: Adam Murawski” size=”h2″]

Kapliczka stoi w centrum wsi przy rozwidleniu obecnej drogi nr 623 z drogą Lipia Góra – Wyręby Wielkie. Wzniesiona została w 1920 r., kiedy to do rodzinnej wsi powrócił po zakończeniu I wojny światowej Jan Chrzanowski. Przywiózł ze sobą z Francji figurę św. Jana Chrzciciela, którą otrzymał od swego brata. Postanowił o zbudowaniu w pobliżu swego domu przydrożnej kapliczki w której umieszczono tę figurę. Uroczystego jej poświęcenia w obecności całej wsi dokonał dnia 24.06.1920 r. ks. Fabian Ulatowski, ówczesny proboszcz parafii p.w. św. Marcina w Barłożnie.

Od tego czasu każdego roku, dnia 24 czerwca odbywały się przy kapliczce nabożeństwa ku czci Św. Jana. Trwało to tak do wybuchu II wojny światowej. Wówczas to Niemiec – Hans Barnbeck, ówczesny właściciel majątku ziemskiego w Lipiej Górze uprzedził Wiktora Chrzanowskiego (syna fundatora kapliczki, Jana), że należy ukryć figurkę bo kapliczce grozi zniszczenie. Figura św. Jana Chrzciciela została ukryta pod stertą słomy w niemieckiej stodole. Przeleżała tam bezpiecznie, aż do 1945 r., do czasu wejścia do wsi żołnierzy armii radzieckiej, którzy ją doszczętnie potłukli.

Po wyzwoleniu zdewastowaną kapliczkę odbudował gospodarz Kazimierz Szweda powiększając ją o dwa boczne skrzydła. Mieszkańcy wsi ufundowali nową figurę, Matki Bożej, którą ustawiono w jej wnętrzu. Poświęcenia kapliczki dokonał w sierpniu 1948 r. proboszcz parafii p.w. Świętej Trójcy w Kościelnej Jani.

Dziś ten obiekt sakralny ma formę trzech przylegających do siebie wieżyczek, z których najwyższa i środkowa zarazem nakryta została kopułką z krzyżem. Obecnie w kapliczce znajdują się trzy figury. W środkowej części ustawiona została figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. W bocznych częściach kapliczki ustawiono symetrycznie dwie identyczne figury Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia.

Tuż obok kapliczki od 2010 r. znajduje się głaz z wykutym orłem w koronie oraz tablicą pamiątkową poświęconą 15 mieszkańcom Lipiej Góry, którzy zginęli w latach 1939-45.

Lokalizacja kapliczki:

53.789762, 18.662143

Podziel się z innymi