Adam Murawski

Najstarsza w Nowej Cerkwi

[title text=”Autor: Adam Murawski” size=”h2″]

Ta kapliczka w Nowej Cerkwi jest prawdopodobnie jedną z najstarszych na Kociewiu. Pamięta zapewne jeszcze czasy świetności zakonu cystersów. Od momentu swojego powstania, prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku była wielokrotnie naprawiana i poddawana renowacji (ostatnio w 2017 r.). Swoim wyglądem po względem architektonicznym nawiązuje do XVII-wiecznego tutejszego kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP. Poświęcona była zawsze Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz Św. Antoniemu z Padwy, zakonnikowi franciszkańskiemu.

W okresie II wojny światowej kapliczka stała pusta, była zaniedbana. Figury z kapliczki schowane były w bezpiecznym miejscu przez mieszkańców wsi przed niemieckim okupantem. W 1946 r. przy udziale zgromadzonej ludności wiejskiej z całej parafii nastąpiła uroczysta intronizacja figur do odnowionej po wojennych „ranach” kapliczki. Wzniesiona jest z kamienia polnego oraz cegły, w której wątek wplecione zostały dekoracyjne panele wykonane z żużlu.

Ma formę słupową, czterokondygnacyjną. Sama podstawa wykonana jest w przeważającej części z kamieni polnych, z małymi dodatkami cegły. W drugiej od dołu kondygnacji wykonanej z cegły znajduje się otwarta nisza w której umieszczono figurę św. Antoniego z Dzieciątkiem Jezus. Dwie górne części kapliczki zostały otynkowane i pomalowane białą farbą. W tej niższej znajduje się również nisza, oszklona w której ustawiona została figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nad nią, zwieńczająca kapliczkę czwarta kondygnacja na której namalowano litery JHS i krzyż. Na samym szczycie kapliczki przymocowany jest metalowy, ażurowy krzyż.

Można dodać, że na przestrzeni wielu lat lokalizacja figur św. Antoniego i Najświętszego Serca Pana Jezusa była różna. Raz św. Antoni był w górnej niszy, raz w dolnej. Z figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa podobnie, na odwrót. Obecnie istnieje taki układ, jak podany wyżej w opisie.

W czasie Dni Krzyżowych przy kapliczce zatrzymuje się procesja idąca z kościoła.

Lokalizacja kapliczki:

50.264044, 17.395977

Podziel się z innymi