Opalenie

[title text=”Autor: Adam Murawski” size=”h2″]

Ta kapliczka z Opalenia, gmina Gniew, utytułowana jest we wschodniej części terenu obecnego cmentarza parafialnego (37 arów – teren poświęcony 1.11.1922 r.) leżącego niespełna 500 metrów od kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Jest to prawdopodobnie pierwsza kapliczka wzniesiona w tej miejscowości w niepodległej Polsce. Datowana na 1924 r. jako swoiste wotum wdzięczności za wolność i niepodległość Polski po 123 latach zaborów. Jej projektantem był mieszkaniec Opalenia, mistrz murarski Jan Kordowski, a zbudował ją miejscowy murarz, Kroczyk.

Jej trójkondygnacyjna forma zwieńczona dwuspadowym daszkiem pokrytym dachówką, szczególnie w dolnej jej części stylem nawiązuje do baroku. W górnej części kapliczki, w otwartej z trzech stron wnęce umieszczono figurę Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Według niektórych źródeł pochodzi ona z kościoła parafialnego w Opaleniu i datowana jest na drugą połowę XVIII w.

Sama kapliczka prawdopodobnie została poświęcona przez ks. Franciszka Mitręgę, późniejszego proboszcza miejscowej parafii. W okresie II wojny światowej jako jedna z nielicznych kapliczek nie została zniszczona przez hitlerowców. Ocalała figura Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Kapliczkę odnowiono po wojnie. Uroczystego aktu poświęcenia dokonał 15.08.1947 r. ks. Józef Dembiński, ówczesny proboszcz parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opaleniu. Pod koniec lat 90-tych dwudziestego wieku z inicjatywy ks. Zbigniewa Orlikowskiego, ówczesnego proboszcza ceglaną kapliczkę poddano renowacji. Niestety rzemieślnik, który to wykonywał pokrył tynkiem całą kapliczkę zakrywając nim wyrytą w cegłach na szczycie kapliczki datę 1924 r.

Podczas ostatniej renowacji kapliczki w 2015 r. dzięki zapobiegliwości pana Marka Kordowskiego (wnuka projektanta kapliczki – Jana Kordowskiego), historyka, regionalisty – data ta została namalowana w górnej części kapliczki.

Lokalizacja kapliczki:

53.744429, 18.823251

Podziel się z innymi