Adam Murawski

Brzuśce - MB z Lourdes

[title text=”Autor: Adam Murawski” size=”h2″]

Na skraju wsi Brzuśce, przy ul. Milenijnej 43 od 1892 r. stoi wysoka, ceglana kapliczka. Powstała z inicjatywy rodziny Barganowskich, która zamieszkiwała w tej wsi od wielu pokoleń.

Ta smukła, dwukondygnacyjna, murowana z czerwonej cegły kapliczka zwieńczona jest ośmiospadowym daszkiem na szczycie którego przymocowano wysoki, metalowy krzyż. Do niego przymocowana jest metalowa gołębica (synogarlica) w której wycięto ażurowo rok jej budowy tj. 1892. W górnej części ceglanego cokołu znajduje się oszklona z czterech stron nisza w której ustawiona jest figura Matki Bożej z Lourdes.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej w obawie przed zniszczeniem figurki przez hitlerowskiego okupanta mieszkanka wsi Brzuśce pan Łucja Freitag ukryła ją. Cierpliwie czekała na wyzwolenie. Po zakończeniu wojny zięć pani Łucji, Józef Rajewski odnowił kapliczkę, oszklił jej niszę i uporządkował cały teren wokół niej. Wykonał drewniane ogrodzenie na planie kwadratu. Figurka Matki Bożej mogła spokojnie wrócić na swe dawne miejsce w kapliczce.

W 1992 r. została ona ponownie odnowiona, wymalowana, uzupełniono pokrycie daszku i wykonano nowy wieńczący ją krzyż.

Lokalizacja kapliczki:

54.010520, 18.728247

Podziel się z innymi