Teresa Minta

Szlakiem kapliczek w Łąkocinach

[title text=”Autor: Teresa Minta” size=”h2″]

Najstarszą historię ma kapliczka Matki Bożej Jankowskiej. Pierwsza wzmianka o tej kapliczce pochodzi z 1715 r.

Legenda głosi, ze właśnie tu objawiła się Matka Boża na skraju wsi przy drodze prowadzącej na pola pańszczyźniane. Codziennie drogą tą przepędzano zwierzęta gospodarskie i widok ten spodobał się Maryi. Niebawem dokonała się cudowna translokacja wizerunku w stronę łąk jankowskich. Na pograniczu wsi Łąkocin i Jankowa Zaleśnego Maryja na swej drodze spotkała 3 żebraków. Odezwała się do nich tymi słowami:

Idźcie mi do pana Jana zamku tutejszego pana niech go rozkaz mój nie bawi, niech mi kościół tu wystawi.

Dokument z 1246 r. stwierdza, ze pierwszym osadnikiem w Jankowie był książę Jan i już w XIII w zbudował drewniany Kościół. W miejscu objawienia się Maryi stoi w Łąkocinach kapliczka z wizerunkiem Pani Jankowskiej. W dolnej części umieszczony jest napis:

Obraz Matki Boskiej w Jankowie Zaleśnym

a na cokole napis:

Królowo Polski módl się za nami.

Druga kapliczka wyznaczająca drogę wędrówki Matki Bożej stoi przy ulicy Raszkowskiej i zbudowana jest po II wojnie światowej na pamiątkę kapliczki św. Idziego, którą zniszczyli Niemcy. Na cokole znajduje się napis:

Niepokalane serce Maryi, módl się za nami

a nad nim umieszczona figurka Najświętszej Maryi Panny z rozłożonymi rękoma na znak przyjęcia wszystkich wiernych. Trzecia kapliczka słupowa znajduje się na skrzyżowaniu ulic Łąkowej Polnej jest tu obraz Matki Bożej z dzieciątkiem taki sam jak w Sanktuarium w Jankowie Zaleśnym.

Czwarta kapliczka to murowana z kamienia grota, która stoi przy drodze na pograniczu Łąkocin i Jankowa. W grocie umieszczona jest figura Matki Bożej a u dołu napis:

Oto ja Służebnica Pańska. Mieszkańcy wsi w 600- lecie A.D. 2003 r.

Piąta kapliczka na ul. Dworcowej poświęcona jest Matce Bożej Fatimskiej.

Lokalizacja kapliczki:

https://goo.gl/maps/UK7FRVxdgFFYJK6n6

Podziel się z innymi