Paweł Schreyner

Kapliczka św. Wawrzyńca

[title text=”Autor: Paweł Schreyner” size=”h2″]

Wytomyśl jest starą wsią, istnieje prawdopodobnie od XII w. U zbiegu ulic Kościelnej i Szkolnej stoi kapliczka św. Wawrzyńca. Prawdopodobnie stoi tu już od XIX w. jednak udokumentowano jej istnienie w latach międzywojennych. W czasie II wojny światowej Niemcy kazali kapliczkę rozebrać, co uczyniono ukrywając jednocześnie figurę, by po zakończeniu wojny postawić kapliczkę od nowa.

Wieść niesie, że kapliczka została ukryta w wiejskim szalecie by w razie odnalezienia przez okupanta nie narażać nikogo na represje. Obecnie stoi w nieco większej formie niż przed rozbiórką, na betonowym cokole postawiono kolumnę z łupanego kamienia polnego, na niej znajduje się figura pośród murowanych kolumienek i dachu zwieńczonego krzyżem. Sam św. Wawrzyniec jest w stroju diakona trzyma w prawej ręce kratę – symbol swego męczeństwa (poniósł śmierć na rozżarzonej do czerwoności kracie – ruszcie), a w lewej gałązkę oliwną jako symbol swego męczeństwa.

Wawrzyniec jest czczony jako patron ubogich, piekarzy, kucharzy, bibliotekarzy. Uważano, że chroni od pożarów i pomaga w chorobach reumatycznych i w poparzeniach. Według legendy miał schodzić co piątek do czyśćca, by wybawić choćby jedną duszę.

Opiekę nad kapliczką sprawują mieszkańcy, a ostatnia gruntowna renowacja miała miejsce w 2014 roku.

Lokalizacja kapliczki:

https://goo.gl/maps/BswGuJhHWEM2

Podziel się z innymi