Paulina Iwanowska

Matka Boża Jasnogórska ze Studzienniczej

[title text=”Autor: Paulina Iwanowska” size=”h2″]

Neorenesansowa kaplica NMP w Studzienicznej , mieszcząca XVIII-wieczną kopię obrazu jasnogórskiej Matki Boskiej.

Kaplica położona jest na wyspie na Jeziorze Studzienicznym. Wedle legendy w czasach pogańskich istniało na terenie Studzienicznej miejsce kultu, o czym miały świadczyć kilkusetletnie dęby. Początki kultu maryjnego w okolicach Augustowa sięgają XVII w. Według wzmianki z 1689 przywieziono do miasta obrazy Matki Boskiej. Wizytacja dekanatu augustowskiego z roku 1700 zaświadcza, że istniało wtedy na obszarze dekanatu miejsce słynące z cudów, nie jest jednak znane jego dokładnie położenie.

Późniejszy dokument – list przeora zakonu kamedułów z Wigier do kurii wileńskiej z 1740 r. zawiera wzmiankę, że na wyspie Jeziora Studzienicznego kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej była czczona przez okoliczną ludność przynajmniej od roku 1728. W roku 1741 proboszcz augustowski uzyskał pozwolenie na budowę kaplicy, jednak na skutek protestów kamedułów z Wigier budowa opóźniała się. W 1772 na wyspie osiadł pustelnik Wincenty Morawski, były pułkownik wojsk polskich, należący do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i wybudował drewnianą kapliczkę oraz studnię. Według przybywających pielgrzymów woda ze studzienki przy kaplicy miała własności lecznicze.

W XIX wieku Studzieniczna stała się jednym z ważniejszych ośrodków odpustowych w diecezji augustowskiej (sejneńskiej). Pątnicy gromadzili się na odpust w Zielone Święta i św. Anny. Pielgrzymi składali w ofierze świece, płótno, len, wełnę, wosk, obmywali się wodą, na kolanach ze świecą trzykrotnie obchodzili kaplicę. W miejscu starej drewnianej kaplicy na wyspie zbudowano w 1872 nową murowaną kaplicę Najświętszej Marii Panny. Murawski po śmierci w 1814 został pochowany pod ołtarzem, a za ołtarzem umieszczono jego portret.

Dąb na którym wisiał obraz Matki Boskiej ścięli Rosjanie, a sam obraz przeniesiono do kaplicy. Podczas przedostatniej pielgrzymki do Polski w roku 1999 Studzieniczną odwiedził papież Jan Paweł II.

Lokalizacja kapliczki:

53.859950, 23.097381

Podziel się z innymi