Paulina Iwanowska

Tajemnica krzyża w Starym Folwarku

Autor: Paulina Iwanowska

Stary Folwark 91

Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny, znajdujemy mnóstwo krzyży, kapliczek, cmentarzy, mogił i tablic, które są pamiątką po dawnych mieszkańcach i wydarzeniach z nimi związanych. Podczas rowerowych wycieczek w tym roku, razem z rodzicami spotykamy przy drodze w kierunku Leszczewka niezwykły drewniany krzyż. Pod drewnianym krzyżem otoczonym metalowym płotkiem, znajdują się obok siebie dwa niezwykłe obiekty.

– Kamień upamiętniający pobyt papieża Jana Pawła II w czerwcu 1999 roku nad Wigrami.
– Mogiła polskiego ułana Eugeniusz Frinta z czasu walk polsko-litewskich z 1920 roku (wykonana i ufundowana przez Jana Górala). Przykryta kamienną płytą z napisem:

Ś. † P. • UŁAN • EUGENIUSZ • FRINT • ZGINĄŁ • W POWSTANIU • SEJNEŃSKIM •• BÓG • HONOR • OJCZYZNA.

Niestety na płycie wyryto zniekształcone nazwisko i niewłaściwe okoliczności śmierci poległego żołnierza. Ułan Eugeniusz FRYNDT poległ 4 września 1920 r. , podczas walk polsko-litewskich1), w których 16 p. uł. stracił 10 zabitych i rannych oraz kilku zaginionych. Inna mogiła poległych wtedy ułanów znajduje się w pobliskim Leszczewku.
Końce krzyże ciekawie ozdobione są toczonymi tralkami. Specyfiką krzyży podlaskich i suwalskich jest półksiężyc umieszczony u podstawy, symbolizujący Najświetszą Marię Pannę oraz narzędzia Męki Pańskiej. Figura Chrtystusa umieszczona pod trójkątnym daszkiem w drewnianym wieńcu.

Informacje o miejscu: Stary Folwark to popularna miejscowość letniskowa, położona na północnym brzegu jeziora Wigry. Administracyjnie należy do gminy i powiatu Suwałki w województwie podlaskim. Pomimo, że jest siedzibą sołectwa, to formalnie nie jest wsią, a jedynie osadą.

Lokalizacja kapliczki:

54.0759643, 23.0684592

Podziel się z innymi