Paulina Iwanowska

Pielgrzymowanie od drzewa do drzewa

[title text=”Autor: Paulina Iwanowska” size=”h2″]

Pielgrzymowanie teatralne od drzewa do drzewa sceny polnej Fundacji Kresy 2000 w inscenizacji plenerowej Stefana Szmidta – Drzewo Wiesława Myśliwskiego.

Projekt Fundacji Kresy 2000 stanowił cykl realizowanych na terenie całej Polski,w różnych województwach, dziesięciu wieczorów teatralnych, których głównym wydarzeniem było widowisko plenerowe oparte na tekście Wiesława Myśliwskiego Drzewo. Punktem wyjścia do zrealizowania cyklu planowanych przedstawień było wcześniejsze znalezienie i zaakceptowanie przez reżysera Stefana Szmidta konkretnego starego drzewa – dominującego w krajobrazie danego miejsca lub okolicy. Kryterium wyboru, to jego wiek, uroda, tradycja bądź legenda, a bywa, że i grożące mu ścięcie.

Drzewo prawdziwe, na które przenosił się bohater dramatu W. Myśliwskiego miało stać się dla zgromadzonej pod nim publiczności – tamtejszej społeczności, symbolem pamięci zbiorowej i świadczyć o potrzebie chronienia własnego środowiska kulturowego i przyrodniczego.

Podczas pielgrzymki teatralnej z Drzewem w różnych miejscowościach, na kolejnych pniach prawdziwych drzew wysiedzianych przez Dudę zawieszone zostały na zakończenie każdego spektaklu, miniaturowe kapliczki z wyrzeźbionym w drewnie Chrystusem Frasobliwym – dziełem ludowego twórcy.

Prezentowana tutaj kapliczka jest perełką wśród wszystkich kapliczek, bo zawieszona została w Maćkowej Rudzie 17, gdzie w 1984 roku profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, znany malarz, grafik, pisarz i poeta, Andrzej Strumiłło postanowił przywrócić piękno rozpadającej się chałupie położonej na lewym brzegu Czarnej Hańczy, parę kilometrów od jej ujścia z Wigier.

Ze starej chaty podlaskiej prof. Andrzej Strumiłło uczynił staropolski gościnny dwór. Dom Andrzeja Strumiłło (zmarł w kwietniu tego roku) przed nikim nie zamyka swoich drzwi, tak bowiem w prawdziwych, staropolskich dworach onegdaj bywało.

http://dworypogranicza.pl/index.php/dwory/65-mackowa-ruda

Lokalizacja kapliczki:

54.059776, 23.164863

Podziel się z innymi