Mirosław Szostak

Krzyż w miejscu zbrodni

[title text=”Autor: Mirosław Szostak” size=”h2″]

Przy skrzyżowaniu ulic Zabrzańskiej i Małgorzatki stoi krzyż.Legendy, podania ludowe mówi że w dawnych latach był tu staw. Podobno w 1367 w tym stawie utopiono dwóch księży z kościoła Naświętszej Marii Panny.

Będzie chciał połączyć kościół Najświętszej Marii Panny z probostwem kościoła św. Małgorzaty i przyrzekł śpiewać codziennie „Godzinki Najświętszej Marii Panny” w parafialnym kościele Najświętszej Marii Panny, co się wszystkim spodobało i wszyscy parafianie zbuntowali się przeciw plebanowi, a między ludem powstało niemałe poróżnienie, a niektórzy spośród ludu uciekli się do swojego księcia za skargą na plebana.

Słysząc to Najjaśniejszy Książę toszecki imieniem Przemysław, nakazał swoim poddanym przyznać prawa kościelne swojemu plebanowi. Natomiast Konrad, książę oleśnicki, wraz z proboszczem i ludem sobie poddanym był przeciwko plebanowi i rościł sobie prawo do kościoła, jakie przysługiwało plebanowi. Pleban wezwał ich prawem kościelnym do przeproszenia. Oni nie chcieli, ale odwołali się wraz z proboszczem do kurii rzymskiej przeciw plebanowi Piotrowi, rodem z Koźla, uczynnemu, dobremu i sprawiedliwemu.

Pleban ten przybył do Rzymu i otrzymał prawa do kościoła na mocy prawa kanonicznego, w ten sposób, aby lud podporządkował się plebanowi, a nie prepozytowi i ustąpił mu prawa do kościoła oraz uznał się za posłusznych w radzie i wsparciu, jak to jest w zwyczaju chrześcijańskim, i niczego nie czynił lud bez wiedzy plebana inaczej niż to jest w orzeczeniu papieskim. Prepozyt zaś widząc papieskie orzeczenie i przegraną sprawę mieszkańców wysłał, jak tylko mógł najszybciej, polecenie od kurii rzymskiej, gdzie przebywali do tychże mieszkańców Bytomia, aby go jak najwcześniej oczekiwali u księcia oleśnickiego Konrada, aby pozbawili siłą praw do kościoła plebana, nakazując je przyznać sobie, jego plebana kazał utopić wraz z kapelanem oraz unieważnić prawa plebana Piotra do kościoła.

Tekst UM Bytom. Potem utopiono dwóch księży, a na miasto nałożono na 70 lat klątwę…

Lokalizacja kapliczki:

50.342225, 18.915006

Podziel się z innymi