Marian Olechnowicz

Zdrody Stare - krzyż

[title text=”Autor: Marian Olechnowicz” size=”h2″]

Miejscowość- Zdrody Stare, gmina Poświętne, powiat białostocki, województwo podlaskie.

Ogrodzenie- żelazny czteroboczny 200×200 cm parkan jest osadzony na kamiennym fundamencie. Wysokość parkanu wynosi 100 cm.  Krzyż kamienny. Podstawa składa się z trzech wyodrębnionych części:

a. część najniższa podstawy ma wymiar: 50×50 cm, zaś wysokość 40 cm. Znajduje się tutaj napis:

Fundator Konstanty Perkowski/ 1908 rok

b. część kolejna ma wymiary: 45×45 cm, zaś wysokość 40 cm. Znajduje się tutaj kwadratowa nisza zakończona trójkątem, zaś w tej niszy jest NMP z Dzieciątkiem – pomalowana srebrolem. Nieco wyżej znajduje się ryt półksiężyca.

c. część na której jest osadzony krzyż ma wymiary: 34×34 cm, zaś wysokość 110 cm. Krzyż ma wysokość 50 cm. Na krzyżu znajduje się żelazna figurka Chrystusa Ukrzyżowanego, zaś nad nią wyryte są litery:

INRI

Po przeniesieniu wsi z parafii w Płonce Kościelnej do parafii w Poświętnem jest to obecnie krzyżem pożegnania zmarłych.

Sytuacja – krzyż znajduje się przy rozwidleniu drogi polnej z drogą wojewódzką, 2 metry za poboczem drogi, na ziemi należącej do rodziny Perkowskich.

Lokalizacja kapliczki:

https://goo.gl/maps/XiUNkubZ7892

Podziel się z innymi