Kazimierz Gajek

Św. Antoni z Bieszczad

[title text=”Autor: Kazimierz Gajek” size=”h2″]

Górzanka to wieś w dolinie potoku Wołkowyjka koło Wołkowyi. Górzankę lokowali na prawie wołoskim Balowie z Hoczwi. Istniała już w 1480 r. pod nazwą Wołkowyja Mała; obecna nazwa występuje w aktach po 1523 r. W 1921 r. Górzanka liczyła 62 domy i 370 mieszkańców (290 grek. , 65 rzym. , 15 mojż. ). Po II wojnie światowej ze wsi wysiedlono Ukraińców. Na kilka miesięcy wywieziono również rodziny polskie. Obecnie jest niezbyt duża wieś licząca ok. 230 mieszkańców. Na wzgórzu w centrum wsi drewniana stoi cerkiew greckokatolicka p. w. św. Paraskewii, zbudowana w 1838 r. staraniem ówczesnego dziedzica Feliksa Giebułtowskiego, od 1948 r. użytkowana jako kościół (pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa). We wsi wiele krzyży i przydrożnych kapliczek. Jedną z nich jest kapliczka świętego Antoniego z napisem:

św. Antoni Broń nas od złego.

MODLITWA DO ŚW. ANTONIEGO

Pomnij, o Święty Cudotwórco Antoni, że nigdy nie słyszano, aby kto uciekając się do ciebie, twej pomocy wzywając, miał być od ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywiony, ufny w twoje możne orędownictwo, uciekam się do ciebie, któryś tak bogaty w łaski i tak bliski Bożemu Dzieciątku Jezus.

O przesławny głosicielu słowa bożego, nie odrzucaj modlitwy mojej, a racz ją dołączyć do prośby swojej u tronu bożego. O błogosławiony, o cudowny, o możny Święty Antoni, racz wysłuchać modlitwę moją, abym doznał pomocy i pocieszenia w trudnościach i potrzebach moich.

Usłysz głos modlitwy mojej wraz z chórem twych “Małych Braci” i sierot które ciebie o łaskę dla mnie proszą. Amen.

Lokalizacja kapliczki:

49.3261161, 22.3751553

Podziel się z innymi