Janina Biela

Matka Boża z Policznej

[title text=”Autor: Janina Biela” size=”h2″]

Policzna w woj. mazowieckim to jedna z tych wsi w polskim krajobrazie, gdzie istnienie pałacu (lub dworu), kościoła i zabudowań folwarcznych świadczy o własności ziemskiej należącej do któregoś z zamożnych założycieli tej miejscowości. Często temu krajobrazowi towarzyszy staw, kapliczka św. Nepomucena w pobliżu, piękna aleja starych drzew. Wszystko to Policzna posiada.

Wieś powstała dzięki hrabinie Przeździeckiej. Pałac w stylu renesansu francuskiego i neogotycki kościół powstały według projektu inż. Wernera sprowadzonego z Tyrolu. Kościół powstawał w latach 1889 -1894. Tuż przed jego ceglaną bramą (z datą 1896) widnieje figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej stojącej na ziemskim globie i depczącej węża. Figura stoi na bardzo oryginalnym, można powiedzieć niespotykanym, postumencie. Całość znajduje się na prywatnej posesji.

Widać, że była wielokrotnie przemalowywana i to w sposób, który zatarł ledwo widoczne napisy. Z nich dowiadujemy się, że powstała w roku 1900 a jej fundatorami byli Benedykt i Katarzyna Furgowie. I tylko tyle. Należy zatem przypuszczać, że powstała zaraz po wybudowaniu kościoła i jej lokalizacja nie jest przypadkowa. Dodam jeszcze, że w tym kościele p. w. św. Stefana brał ślub Stefan Żeromski z Oktawią Radkiewicz a świadkiem i sponsorem tej uroczystości był Bolesław Prus.

Lokalizacja kapliczki:

https://goo.gl/maps/WrrHBeMop6B2

Podziel się z innymi