Janina Biela

"Ecce Homo" z Mazowieckiej Jerozolimy

[title text=”Autor: Janina Biela” size=”h2″]

Góra Kalwaria. Miasteczko położone zaledwie 40 km od Warszawy posiada tak bogatą historię, że z pewnością zasługuje na dogłębne poznanie. Zwane kiedyś Mazowiecką Jerozolimą nie bez powodu takie miano przybrało. Jako osada rycerska żyło w cieniu Czerska i nazywało się po prostu Górą. Pomysłem biskupa poznańskiego Stanisława Wierzbowskiego było stworzenie na tym terenie idealnego miasta dla katolików. Podróż do ziemi świętej była dla wielu w tamtych czasach niemożliwa ale za sprawą biskupa przybliżono wiernym możliwość pielgrzymowania po dróżkach Męki Pańskiej na wzór tych jerozolimskich. Było wzgórze (wiślana skarpa), był strumyk, który nazwano Cedronem, przywieziono 33 worki ziemi z Jerozolimy i tak zaczęła powstawać Kalwaria.

Miasto budowano na planie łacińskiego krzyża umieszczając na końcach ramion kościoły i klasztory. Wzdłuż głównych ulic powstały kaplice Męki Pańskiej. Powstało ich 35, jednak do dziś pozostały tylko 3. Na przecięciu ramion tego krzyża usytuowano kaplicę zwaną Domem Piłata. Dziś stoi w tym miejscu kościół p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Na zewnątrz, za prezbiterium kościoła, na wysokim cokole stoi ta właśnie figura Chrystusa zwana Ecce Homo. Rzeźba pochodzi z XVII w. Na epitafium widnieje data 1708 r.a poświęcone jest leżącemu tu kapłanowi w cnotach zacnym ks. Grzegorzowi Flejszerowi. Taka to w skrócie historia…

Lokalizacja kapliczki:

https://goo.gl/maps/GaRSw1neNmr

Podziel się z innymi