Grzegorz Ślesicki

Białokurpiowska kapliczka w Nowym Sielcu

[title text=”Autor: Grzegorz Ślesicki” size=”h2″]

Kapliczka stoi na terenie mojej działki we wsi Nowy Sielc, gmina Rzewnie, par. Szelków. Ze względu na fakt, iż posesja znajduje się tuż nad rz. Sikorką, zaś opodal znajdują się zalewy pożwirowiskowe oraz ok. 1,5 km stąd płynie Narew, postanowiłem umieścić figurę św. Jana Nepomucena, patrona chroniącego przed żywiołem wody.

Od strony Narwi została umieszczona figura św. Rocha, gdyż po drugiej stronie rzeki, w Sadykrzu, par. Obryte znajduje się znana w okolicy kaplica ku jego czci. Od strony wsi umieszczona jest figura św. Rozalii, gdyż nieopodal czczona jest ta święta w małym kościółku na skraju lasu. Figurki wykonał mieszkający w Pułtusku rzeźbiarz Andrzej Grabowski (św. Jan w maju 2015, św. Rozalia i św. Roch w maju 2016). Cokół wykonała firma stolarska Mirosława Jankowskiego z Ciepielewa k. Makowa Maz.

Kapliczki wykonałem samodzielnie i mniejsze samodzielnie pokryłem blachą. Janowa pokryta przez dekarza p. Rupińskiego, zaś p. Kazimierz Biraga (obaj z Makowa) wykonał przeszklenia ze szkła hartowanego. Stalowe mocowanie wykonała firma p. Marka Lewandowskiego z Franciszkowa k. Żuromina, zaś krzyże wykuł kowal p. Andrzej Wojciechowski z Lubowidza (krzyż na środkowej kapliczce nawiązuje do krzyża jerozolimskiego z symbolem Eucharystii i półksiężyca, znanaego na pn-w Mazowszu i Podlasiu, zaś na mniejszych kapliczkach znajdują się tzw. krzyże choleryczne dwu i trzyramienny).

Poświęcenia dokonał 3 września 2016 w obecności moich Rodziców Zofii i Henryka Ślesickich oraz miejscowego proboszcza, ks. kan. Tadeusza Golona we wigilię św. Rozalii, po uroczystych nieszporach przed odpustem ku jej czci ks. prał. Jarosław Kotowski, rektor WSD w Łomży. Tabliczki z imionami świętych wykonała firma IgaDruk Katarzyny i Sławomira Czaplińskich z Żuromina.

Kapliczka została odnowiona w lipcu 2019 r. przy współudziale moich przyjaciół Katarzyny i Tomasza Krzywda oraz ich córek Emilii i Michaliny.

Lokalizacja kapliczki:

52.805734, 21.301342

Podziel się z innymi