Kapliczka w Maurzycach

[title text=”Autor: Grzegorz Kur” size=”h2″]

Kaplica znajdująca się w skansenie ziemi łowickiej w Maurzycach k/Łowicza, jest tak naprawdę rekonstrukcją kaplicy z Otolic, wsi z gminy Łowicz. Tak jak większość obiektów w skansenie datowana jest na II poł. XiX w lub na I poł XXw.

Rozmieszczenie kaplicy i zabudowań ukazuje historyczny układ przestrzenny wsi łowickiej. sama kapliczka jest murowana z cokołem na planie kwadratu, zakończona daszkiem, który zwięczony jest krzyżem. Otoczona drewnianym płotkiem. Od frontowej strony jest ławeczka.

Kapliczka stoi w bezpośrednim sąsiedztwie polnej drogi.

Lokalizacja kapliczki:

52.137721, 19.867075

Podziel się z innymi