Kaplica na wodzie

[title text=”Autor: Grzegorz Kur” size=”h2″]

Kaplica Na Wodzie p.w. św. Józefa Rzemieślnika (Robotnika), znajduje się w miejscu dawnych łazienek zdrojowych, w Ojcowie ( woj.małopolskie ), które przerobiono na obiekt sakralny w 1901 r. Kaplica usytuowana jest ponad potokiem na betonowych podporach, co wiązało się wg miejscowej tradycji z zarządzeniem cara Mikołaja II, zabraniającym budowy obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej.

Budynek kaplicy, o drewnianej konstrukcji, ma rzut symetryczny, prostokątny z przenikającym go kwadratem w środku. Kaplica ma kształt krzyża długości 11 m, szerokości ok. 5 m.

Kaplicę wieńczy ażurowa wieżyczka gruntownie odnowiona w 1996 r.

Znajdujący się w głównym ołtarzu obraz Matki Boskiej Wspomożenia został namalowany w 1901 r. przez jedną z kuracjuszek tutejszego uzdrowiska.

Lokalizacja kapliczki:

50.214420, 19.830500

Podziel się z innymi