Gabriela Kalinowska-Czakon

Św. Juda Tadeusz z Jawora

[title text=”Autor: Gabriela Kalinowska-Czakon” size=”h2″]

Jawor Miasto Chleba – Miasto Pokoju, ale czy tylko? Oczywiście nie jest to jedyna rzecz, którą miasto może się pochwalić. Dzięki swojej bogatej historii Jawor jest idealnym miejscem dla turystów ze względu na dużą ilość zabytków. Spacerując po mieście napotykamy ślady przeszłości, świadczące o dawnym życiu i kulturze. Jednakże nie każdy z nas zwraca uwagę na pomniki i tablice ulokowane w całym mieście, które upamiętniają ważne dla naszego miasta wydarzenia bądź osoby.

Figura św. Judy Tadeusza z 1726 rok, ufundowana przez księdza Scribanusa w 1726 roku.. Ukoronowaniem kultu św. Tadeusza Judy w Jaworze było postawienie pomnika tego świętego w 1726 roku na Rynku Juda Tadeusz jest patronem trudnych spraw. W 1873 roku przeniesiona na plac kościelny św. Marcina (najstarsza świątynia w mieście wzniesiona w stylu gotyckim na przełomie XIII/XIV w.).

Teren ten od średniowiecza służył jako cmentarz, czego pozostałością są liczne renesansowe i barokowe nagrobki. Przed głównym wejściem do kościoła, po stronie zachodniej, znajduje się figura św. Judy Tadeusza, którego kult w osiemnastowiecznym Jaworze propagował ksiądz Scribanus. Ufundował on w 1726 r. statuę świętego, która stanęła w narożniku południowo-wschodnim Rynku. W 1873 r. przeniesiono ją na obecne miejsce, umieszczając jednocześnie na cokole łacińską inskrypcję, upamiętniającą to wydarzenie.

Pierwotnie pomnik przedstawiał świętego z dwoma aniołkami. Obecnie pozostała tylko jedna rzeźba małego aniołka siedzącego u stóp św. Judy Tadeusza. Na postumencie widnieją pamiątkowe daty i napisy.

Lokalizacja kapliczki:

51.051889, 16.192639

Podziel się z innymi