Gabriela Kalinowska-Czakon

Osobliwy krzyż pokutny z rytem z Męcinki

[title text=”Autor: Gabriela Kalinowska-Czakon” size=”h2″]

Męcinka położona jest na Równinie Jaworskiej i Pogórzu Kaczawskim.

Wieś położona pięknie, w pobliżu płynie Nysa Szalona. Nie miałam zupełnie pojęcia o istnieniu tej miejscowości a szkoda, bo gdybym wiedziała, ze przez gminę przebiega dolnośląski szlak cysterski, będący fragmentem Europejskiego Szlaku Cystersów z pewnością zdjęć obiektów sakralnych byłoby więcej a z pewnością więcej obiektów związanych z krzyżami pokutnymi, których Ci tu urodzaj.

Ten pokutny krzyż znajduje się przed murem otaczającym miejscowy kościół, nieopodal bramy wejściowej. Na szczęście podczas brukowania parkingu krzyż pozostawiono na miejscu. Na krzyżu znajduje się wyraźny ryt, najprawdopodobniej jest to ryt miecza. Jaka jest historia pojawienia się krzyży pokutnych? Część krzyży kamiennych można zaliczyć do zabytków związanych z dawną jurysdykcją. Były one fundowane przez zabójców jako element pojednania z rodziną ofiary.

Zwyczaj ten panował w Europie Środkowo-Wschodniej pomiędzy XIII a XVI wiekiem. Poza nielicznymi wyjątkami prawo te było stosowane jedynie na terenie dawnego Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Zabójca był zobowiązany do: przekazania rodzinie zabitego główszczyzny, ufundowania określonej ilości wosku na rzecz Kościoła, zamówienia określonej liczbę mszy zadusznych w intencji zabitego, partycypowania w kosztach pogrzebu, ufundowania kąpieli, posiłków, odzienia dla biedoty, peregrynacji osobistej lub opłacenia zastępcy do jednego z ówczesnych miejsc pielgrzymkowych, ufundować krzyż pokutny/pojednania, kapliczkę pokutną/pojednania lub Marter (krucyfiks lub kapliczkę z przedstawieniem ukrzyżowania Chrystusa lub męczeństwa świętych), który miał skłaniać do modlitwy za duszę zabitego i być potwierdzeniem zrealizowanego aktu pojednania.

Informacje o krzyżach pokutnych: https://www.geocaching.com/geocache/GC75EBW_krzyz-pokutny-mecinka

Lokalizacja kapliczki:

51.073389, 16.093833

Podziel się z innymi