Bożena Ciesielska

Kapliczka w Łąkiem w gminie Skępe 2

[title text=”Autor: Bożena Ciesielska” size=”h2″]

Kapliczka zbudowana – jak głosi napis na tablicy – w 1945 r. Została odnowiona w sierpniu 2013 r. z inicjatywy mieszkańców wsi Łąkie. Znajduje się po lewej stronie jadąc od Skępego przy drodze Łąkie-Franciszkowo.

Na uwagę zasługuje fakt, że w oszklonej niszy umieszczono ludową rzeźbę Matki Boskiej Skępskiej. Te figurki są najbardziej popularne na Ziemi Dobrzyńskiej. Rzeźbili je ludowi artyści z rodu Miłkowskich. Dariusz Chrobak z Czernikowa w jednym z wierszy (Litania Dobrzyńska do Matki) napisał tak:

Wy kopiaste Matki Skępskie

w kapliczkach, zakrystiach, feretronach,

ołtarzykach domowych,

popękane baniaste królowe

Wysłuchajcie nas czasem.

Figurka MBS jest widoczna z trzech stron, gdyż kapliczka ma trzy okna. Całość obiektu bardzo zadbana. Na frontowej części umieszczono napis o treści:

KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ MÓDL SIĘ ZA NAMI ROK 1945

Ważną sprawą jest fakt, że przedwojenne Łąkie zamieszkiwali osadnicy niemieccy. Zostały po nich dwa cmentarze ewangelickie i kaplica.

Lokalizacja kapliczki:

52.898322, 19.363498

Podziel się z innymi