Barbara Sztaba

Figura Jezusa Ukrzyżowanego

[title text=”Autor: Barbara Sztaba” size=”h2″]

Historia postania wsi Łownica sięga XIV wieku. Nazwa wioski wywodzi się od łowów. Według legendy przyjeżdżał tu na łowy król Jan Kazimierz.

Na uwagę zasługuje przydrożna figura przedstawiająca Ukrzyżowanego Chrystusa, zbudowana wspólnym wysiłkiem mieszkańców wsi 27 sierpnia 1943 roku. Na jej cokole widnieje napis:

Chryste błogosław polom i rodzinom naszym. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie.

Niszczące działanie czynników atmosferycznych zatarło piękno figury, postanowiono ją więc wyremontować. Podczas demontowania figury znaleziono szklany pojemnik z dokumentem, który zawierał list, będący wezwaniem do buntu przeciwko okupantowi hitlerowskiemu, z dołączoną listą 60-ciu fundatorów figury z 1943 roku.

Dnia 18 maja 2014 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie odremontowanej figury i poświęcenie jej. Zakopano również nową butelkę, w której umieszczono kopię odnalezionego tekstu, oraz podobny do niego współczesny zapis informujący o pracach renowacyjnych.

Lokalizacja kapliczki:

https://goo.gl/maps/BHhRxvW8iKF2

Podziel się z innymi