Anna Kotarbińska

Kapliczka dziękczynna w Nasielsku

[title text=”Autor: Anna Kotarbińska” size=”h2″]

Figura znajduje się w Nasielsku, przy ul. Warszawskiej 67/69. Powstała w latach 1865-1870. Fundatorem był Bronisław Stanisław Zygmunt Kurtz, właściciel dóbr nasielskich, przedsiębiorca i społecznik, założyciel nasielskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, ale przede wszystkim sponsor budowy nowego kościoła w Nasielsku.

Figura stanowi szablonowy przykład warszawskiej szkoły kamieniarstwa z II poł. XIX w. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wykonano ją w pracowni kamieniarskiej na ul. Powązkowskiej, gdzie Kurtzowie mieli swoje udziały.

Powszechnie uważa się, że obiekt ten jest ściśle związany z powstaniem listopadowym 1831 r. W opinii dr Stanisława Tyca, uzasadnieniem tej teorii może być fakt, że Aleksander Kurtz, ojciec fundatora, jako siedemnastolatek, brał udział w walkach powstańczych.

Figura ma charakter dziękczynny za szczęśliwy udział ojca w powstaniu.

Lokalizacja kapliczki:

52.589002, 20.820872

Podziel się z innymi