Andrzej Dąbrowski

Kapliczka św. Idziego

[title text=”Autor: Andrzej Dąbrowski” size=”h2″]

Kapliczka św. Idziego w Zrębicach.

Legenda mówi, że w czasie wielkiej zarazy dziesiątkującej okolicę, objawił się św. Idzi i wskazał sąsiadujące źródełko jako lekarstwo przeciwko zaraźliwej gorączce. Zaraza wkrótce ustąpiła. Fakt ten ma symboliczne znaczenie w dzisiejszym czasie (kwiecień 2020).

Zrębice w Gminie Olsztyn (częstochowski) to miejsce związane z kultem św. Idziego – znajduje się tu drewniany zabytkowy kościół, wspomniana kapliczka i źródełko oraz skała na której objawił się pustelnik Idzi.

Podziel się z innymi