Adam Murawski

Św. Jan Nepomucen w Bardzie

[title text=”Autor: Adam Murawski” size=”h2″]

Obecna figura św. Jana Nepomucena znajdująca się na kamiennym moście przez Nysę Kłodzką w Bardzie Śląskim ma stosunkowo krótki rodowód, ale długą historię.

Ów most zbudowano w latach 1515 – 1589. W latach 20. XVIII stulecia na moście w Bardzie stanęły dwie figury – św. Jana Nepomucena oraz ukrzyżowanego Chrystusa. W 1945 r. w czasie działań wojennych most uległ zniszczeniu, wysadzony przez niemieckich saperów. W ten sposób z mostu zniknęły obydwie figury. Most na Nysie Kłodzkiej odbudowano go w 1950 r. jednakże bez figur. Były to czasy niesprzyjające stawianiu jakichkolwiek rzeźbom sakralnym.

Dopiero w tym roku dzięki staraniom i zaangażowaniu dolnośląskiego oddziału Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztofa Żegańskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Bardo oraz bardzkiej parafii rzymskokatolickiej Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Most Kamienny w Bardzie powróciła figura św. Jana Nepomucena. Po 74 latach, 25.05.2019 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tej rzeźby. Inicjatorem jej budowy jest dr Leszek Budych, pasjonat historii, inżynier, miłośnik konstrukcji mostowych. W tym zamierzeniu wsparcia udzielili gmina Bardo oraz miejscowa Parafia rzymskokatolicka Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Wspomogły różne osoby i firmy.

Figura mierzy św. Jana Nepomucena ma 2 metry wysokości. Wykonana została z piaskowca przez Beatę Małecką z podkrakowskiej pracowni rzeźbiarskiej w Kleszczowie. Figurę poświęcił o. Mirosław Grakowicz CSsR, proboszcz miejscowej parafii Nawiedzenia NMP. W uroczystościach odsłonięcia i poświęcenia figury św. Jana Nepomucena wzięli udział również: Roman Fester, starosta ząbkowicki, Barbara Strzelec, przewodnicząca rady miejskiej w Bardzie, Marcin Sęk, przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego Związku Mostowców RP, Marek Kaliński, wiceprzewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Od 25.05.2019 r. św. Jan Nepomucen znów czuwa nad historyczną przeprawą przez Nysę Kłodzką w Bardzie.

Lokalizacja kapliczki:

50.505387, 16.736968

Podziel się z innymi