Adam Murawski

Kruszyniany - dwa krzyże

[title text=”Autor: Adam Murawski” size=”h2″]

Kruszyniany to wieś na Podlasiu, w powiecie sokólskim, w gminie Krynki.

Jadąc drogą nr 676 z Supraśla do Kruszynian po lewej stronie drogi przed wsią Kruszyniany znajdują się obok siebie dwa krzyże przydrożne. Jeden metalowy, drugi drewniany, który stoi tu od 1864 r. o czym informuje tabliczka umieszczona u podstawy krzyża. Na niej widnieje napis:

Krzyż dębowy wykonany w 1864 r. przez prapradziadka Michała Anisimowicza, hr. Mięszaniec Kruszyniany, 2018 r.

To niemy świadek 155-letniej historii tych ziem. Upływ czasu sprawił, że pochylił się w prawą stronę. Podtrzymywany jest dwoma metalowymi prętami, kotwami przymocowanymi w ziemi i do środka krzyża, w miejscu przecięcia się pionowej i dłuższej belki poprzecznej. Ramiona tego dębowego krzyża zakończone są podniszczonym już trójlistnym kształtem. Na belce pionowej i obu ramionach krzyża widoczne są metalowe płaskowniki, zapewne pozostałości po przymocowanych w tym miejscu metalowych krzyżykach zwieńczających ramiona drewnianego krzyża. Umieszczona „pasyjka” przy przecięciu ramion krzyża świadczyć może, że to krzyż greckokatolicki.

Na typowych krzyżach prawosławnych nie spotyka się figury Ukrzyżowanego Chrystusa. Stojący obok metalowy krzyż wykonany jest z dwuteownika, na przecięciu ramion krzyża umieszczona jest mała figura Chrystusa Ukrzyżowanego, nad nią metalowy, półokrągły daszek wykonany z blachy falistej, wykończony ząbkowaną kryzą. W narożnikach skrzyżowanych belek umieszczono promieniście po trzy pręty, które trwożą swoistą aureolę przypominającą monstrancję.

Oba krzyże okala niskie, metalowe ogrodzenie wykonane na planie prostokąta.

Lokalizacja kapliczki:

53.185779, 23.813282

Podziel się z innymi