Kapliczki 5. kwartału

Wyróżnione prace 5. kwartału

Juniorzy

Seniorzy

Opinia Jury:

W kategorii juniorów Jury postanowiło wyróżnić Kacpra Panasiuka za Kapliczkę św. Jana Nepomucena w Sworach – ciekawe zdjęcie kapliczki w otoczeniu krzyży oraz interesujący opis jej historii.

Opinia Jury:

Pośród kapliczek seniorów Jury wyróżniło Adama Tomczyka za Krzyż w Radgoszczy – ze względu na bardzo ciekawe obiekty oraz interesujący i bardzo osobisty opis.