Kapliczki 4. kwartału

Wyróżnione prace 4. kwartału

Juniorzy

Seniorzy

Opinia Jury:

Spośród kapliczek juniorów wyróżniona zostaje Julia Płaza za nastrojowe zdjęcie kapliczki powstańczej na ulicy Kruczej w Warszawie i tym samym zwrócenie uwagi na fenomen warszawskich kapliczek podwórkowych z czasów ostatniej wojny.

Opinia Jury:

Pośród kapliczek seniorów na wyróżnienie zasługuje Grażyna Wachnik za Szwedzką kapliczkę w Promnie i za odnalezienie i bardzo ciekawe przedstawienie historii szwedzkich kapliczek z ok. 1660 r. zbudowanych przez żołnierzy hetmana Czarnieckiego jako wotum za szczęśliwy powrót do Ojczyzny.