Kapliczki 3. kwartału

Wyróżnione prace 3. kwartału

Juniorzy

Seniorzy

Opinia Jury:

Spośród kapliczek juniorów wyróżniamy Paulinę Łucję Iwanowską za Kolumnę Św. Trójcy w Zazdrości (za wytropienie kapliczki i ciekawy opis).

Tej samej Autorki warto wyróżnić jeszcze Figurę ku czci Trójcy Świętej w Gostyni.

Opinia Jury:

Pośród kapliczek seniorów wyróżniamy Romana Jagodę za Kapliczkę Św. Izydora w Smoszewie (za odkrycie kapliczki o bardzo ciekawej formie plastycznej).

Ten sam Autor warty jest wyróżnienia również za Krzyż upamiętniający katastrofę kolejową w Otłoczynie (ze względu na jego wyjątkową wymowę).