Na pamiątkę bł. Edmundowi Bojanowskiemu

Autor: Anna Iwaniec-Buczyńska

Leśnica, to miasto znajdujące się na południowo – wschodnim zboczu Góry Św. Anny. Sama nazwa miejscowości wskazuje na dużą ilość lasów w tej okolicy. Znajduje się tu klasztor sióstr służebniczek, które przybyły tu w 1919 roku. Na przestrzeni historii klasztor doświadczał dziejowych burz. W 1941 r. w klasztorze zamieszkali bałkańscy Niemcy, w wyniku czego siostry musiały go zupełnie opuścić. Na początku 1945 r. do Leśnicy wkroczyli Rosjanie, którzy klasztor podpalili osiedlając się w ocalałej jego części. Dopiero z końcem 1945 r. siostry mogły powrócić do zrujnowanego klasztoru. Obecnie pełni on siedzibę zarządu prowincjalno – formacyjnego i jest ośrodkiem rekolekcyjnym dla różnych grup. W klasztorze zatrzymywał się bł. Edmund Bojanowski. Z Dziennika prowadzonego przez siostry wynika, że był w leśnickim kościele parafialnym, na probostwie. Jego życie, zakotwiczone w konkretnych realiach rodziny i narodu, było wypełnione zatroskaniem o człowieka i o Boga w głębi dusz ludzkich. Było ciągłym nadsłuchiwaniem głosu Boga, który prowadził go ścieżkami świętości. To właśnie na Jego pamiątkę siostry służebniczki postawiły pomnik Jezusa z otwartym sercem – „Przyjdź Królestwo Twoje” w parku klasztornym. Wyryty na nim napis głosi: Swojemu założycielowi Edmundowi Bojanowskiemu w setną rocznicę Jego śmierci 1871-1971 siostry służebniczki NMP Poręba – Leśnica.

13 czerwca 1999 roku, papież Jan Paweł II ogłosił Edmunda Bojanowskiego błogosławionym, dając Go jako wzór zarówno świeckim jak i osobom konsekrowanym.

Lokalizacja kapliczki:

50.429042254145806, 18.17914807923131
Podziel się z innymi