Kapliczka Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, Gniszewo.

Autor: Adam Murawski

Kapliczka Matki Bożej Królowej Korony Polskiej znajdująca się przy drodze krajowej Nr 22 przy skrzyżowaniu z droga lokalną do Śliwin stoi przy tzw. „Berlince” już od 1910 r. Przez te wszystkie minione lata wokół niej gromadzili się i gromadzą nadal okoliczni mieszkańcy na nabożeństwach majowych i różańcowych. Wpływ na to ma zapewne spora odległość z Gniszewa do najbliższego kościoła. Przerwą w tym okresie była tylko okupacja niemiecka w czasie II wojny światowej. Już we wrześniu 1939 r. hitlerowcy przy pomocy koni zabranych okolicznym mieszkańcom i łańcuchów zburzyli kapliczkę usuwając figurę MB z cokołu. Zadowoleni z tego faktu odjechali zostawiając figurę na ziemi. Jeszcze tej samej nocy grupa mieszkańców Gniszewa ukryła nieznacznie uszkodzoną figurę MB za stodołą w majątku Niemca Schultza. Po wojnie figurę odrestaurował S. Zakrzewski. Potem wspólnie z miejscowymi gospodarzami: B. Buchholzem, L. Kossowskim, A. i F. Ruszkowskim oraz S. Buchholzem przewieźli figurę i ustawili na nowym postumencie. Teren wokół kapliczki ogrodzono i nasadzono różne krzewy. Poświęcenia dokonał ks. B. Szylicki, ówczesny proboszcz parafii p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach. Od tej pory kapliczką opiekowała się rodzina B. Kropidłowskiego, który własnoręcznie wykonał ozdobny girland kwiatowy wokół figury Matki Bożej. Ta ozdoba zachowała się aż do pierwszych lat XXI wieku. Wiosną 2004 r. mieszkańcy Gniszewa postanowili wyremontować kapliczkę i przywrócić jej pierwotny wygląd. Zaangażowani w renowację byli wszyscy, a w szczególności strażacy z OSP w Gniszewie z rodziną Małkowskich na czele. Samą figurę oddano do renowacji mistrzom Zywerton z Pelplina. Dnia 6.11.2004 r. podczas uroczystej Mszy św. została ona poświęcona przez ks. F. Kameckiego, proboszcz parafii w Subkowach. W 2014 r. lokalna społeczność ufundowała płytę marmurową na wierz cokołu na której stoi figura MB. Od frontu znajduje się tablica z wyrytym napisem „Królowo Korony / Polskiej / módl się za nami.”

Lokalizacja kapliczki:

54.046852, 18.736176

Podziel się z innymi