Święta Katarzyna z Chorzowa

Autor: Mirosław Szostak

Święta Katarzyna Aleksandryjska według legendy i i różnych mediów ’, urodziła się w Aleksandrii w Egipcie i była córką „króla” Kustosa. Według tradycji chrześcijańskiej była bogatą i wykształconą chrześcijanką z Aleksandrii, która przyjęła śluby czystości. Poniosła śmierć męczeńską w wieku 18 lat. Otwarcie krytykowała prześladowania chrześcijan i postępowanie cesarza Maksencjusza[3]. Wyrok śmierci zapadł jakoby po dyspucie religijnej, w której Katarzyna okazała się bieglejsza od pięćdziesięciu mędrców niechrześcijańskich, część z nich nawracając. Niezadowolony z takiego obrotu sprawy cesarz skazał Katarzynę na śmierć; odstąpiono od łamania kołem po zniszczeniu narzędzia tortur przez Anioła. Została ścięta. Patronka zakonu katarzynek, Nowego Targu, Bytowa, Dzierzgonia, Działdowa, wyspy Cypr, nauki, paryskiej Sorbony, uniwersytetów, filozofów, filozofów chrześcijańskich, teologów, uczonych, nauczycieli, uczniów, studentek, dziewic, żon, mówców, adwokatów, notariuszy, bractw literackich, literatów, bibliotekarzy, drukarzy, zecerów, żeglarzy, woźniców, przewoźników, polskich kolejarzy, kołodziejów, garncarzy, garbarzy, młynarzy, piekarzy, prządek, szwaczek, krawcowych, powroźników, fryzjerów, modystek, zmagających się z bólem gardła i głowy, poszukiwaczy topielców, grzeszników, a także tzw. prostego ludu .Patronka kolejarzy i tramwajarzy Ta piękna figura stoi w zajezdni tramwajowej w na Śląsku w Chorzowie. Stanęła tu dzięki staraniom pana Andrzeja Piechy. Stoi przy wjeździe-wyjeździe .Zastąpiła wcześniejszą „Katarzynkę ” ,która obecnie jest na ołtarzyku w hali napraw. To przy swej patronce 25.11. zbiera się tramwajarska brać. Po wspólnej modlitwie w przy dźwiękach tramwajarskiej orkiestry wszyscy podążają do pobliskiego kościoła. Tu dziękują za wstawiennictwem swej patronki za wszelkie dobro i proszą Pana Boga o błogosławieństwo.

Lokalizacja kapliczki:

50.2733000,18.9555000
Podziel się z innymi