Najświętsze Serce Jezusa w Barcinie

Autor: Liwia Pawłowska

Figura Jezusa znajduje się na legendarne wzgórzu związanym z początkami Barcina i chrześcijaństwa na ziemiach polskich oraz z kultem św. Wojciecha (woj.kuj.-pom.)

Legenda mówi, że w 997 r. przejeżdżał tędy orszak biskupa Wojciecha, który zmierzał z Gniezna do Gdańska. Wędrowcy zatrzymali się wówczas na odpoczynek przy pagórku na prawym brzegu Noteci, w rejonie dzisiejszego Barcina. Podczas wyprawy misyjnej Wojciech zginął śmiercią męczeńską. W drodze powrotnej konie ciągnące wóz ze zwłokami świętego poznały górę, przy której wcześniej zorganizowano odpoczynek, i odmówiły dalszej jazdy. Ruszyły dopiero, gdy w tym miejscu postawiono krzyż. Inna z legend mówi, że akt wykupu ciała męczennika od Prus odbywał się właśnie na tym wzgórzu.

W 1933 r. na wzgórzu ustawiono ufundowaną przez mieszkańców figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa, wybudowano schody i ozdobne balustrady. Wyglądem nawiązywał do słynnej statuy Chrystusa z Rio de Janerio. Ten pomnik – wotum dziękczynne za odzyskanie niepodległości – został zniszczony w 1939 r. Szczególnie okupantów drażnił napis na postumencie, który brzmiał: „ Boże zbaw Polskę”, dlatego też strzelano do niego przed rozbiórką. Po II wojnie światowej ponownie ustawiono krzyż. W 2012 r. zakończono odnowę Góry św. Wojciecha i odsłonięto odbudowaną figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa, która na majestatycznym wzgórzu wita wjeżdżających do Barcina.

Lokalizacja kapliczki:

52.86661299038189, 17.94640719757649
Podziel się z innymi