Żabnica Dolna – kapliczka – dzwonnica Loretańska

Autor: Kornelia Sczekała

Żabnica niewielka miejscowość w Beskidzie Żywieckim w dolinie rzeki Żabniczanki. Dzwonnice Loretańskie miały chronić przed powodzią, alarmować o pożarze i wzywać do modlitwy na Anioł Pański, były też elementem krajobrazu żywieckiej wsi.

W latach 1850-1854 na terenie Żabnicy i okolic szalały powodzie i gradobicia, mieszkańcy dzielnie walczyli z żywiołem broniąc swego dobytku, jednak część była gotowa do opuszczenia swoich domów.

W 1854 roku w pobliskiej Milówce odbywały się rekolekcje, jeden z księży udał się z posługą do chorych, jednak powódź zniszczyła most więc dalsza podróż do Żabnicy Górnej była niemożliwa. Kapłan zatrzymał się w ,, Mycach” poświęcił miejsce i namówił wiernych do budowy dzwonnicy.

W 1855 roku na poświęconym miejscu przystąpiono do budowy, a cztery lata później zakupiono dzwon który został poświęcony i zawieszony. Służył mieszkańcom ,przypominał i wzywał.

W 1868 roku dobudowano do dzwonnicy kapliczkę z kamienia i cegły.
Dach został pokryty dachówką a w kapliczce na ołtarzu umieszczono
figurę Najświętszej Marii Panny Kalwaryjskiej.

To tutaj wierni gromadzili się na nieszporach, na niedzielnych mszach,
w maju śpiewano Litanię Loretańską, proszono o zdrowie, dobre plony. Dzwonnicy z kapliczką przy okazji remontów dodawano piękna, doprowadzono prąd a na gontach dzwonnicy umieszczono krzyż i 
napis:

POD TYM KRZYŻEM 
POD TYM ZNAKIEM
NIECHAJ POLSKA 
BĘDZIE POLSKĄ 
A POLAK POLAKIEM

Na uwagę zasługuje ciągła dbałość o stan dzwonnicy i otoczenia, a mieszkańcy Dolnej Żabnicy przywiązani są do tradycji i świadectwa wiary.

Lokalizacja kapliczki:

49.58540291766738, 19.13862493514056
Podziel się z innymi