Niepokalana z Grodkowa

Autor: Anna Iwaniec-Buczyńska

Figura Matki Bożej Cudownego Medalika stojąca przy kościele parafialnym pw. Św. Michała Arch. ufundowana została przez Członków Stowarzyszenia Apostolatu Maryjnego i czcicieli Maryi w hołdzie wdzięczności za otrzymane łaski. Figurę wykonał artysta rzeźbiarz – Jan Szelwach, a uroczyste poświęcenie miało miejsce 24.05.2014 roku.

Apostolat Maryjny założony przez ks.prof.Teofila Hermanna CM przy grodkowskiej parafii powstał 8.12.1985 r. AM jest ruchem religijnym i ma charakter publiczny, skupia osoby, które chcą przez apostolstwo oddawać cześć należną Niepokalanej. Członkiem AM w szerszym znaczeniu staje się każdy przyjmujący Cudowny Medalik zobowiązany tym samym do okazywania czci Najświętszej Maryi Pannie i rozpowszechnianie tej czci wśród otoczenia. W ścisłym tego słowa znaczeniu, są Ci, którzy zostali uroczyście przyjęci przez Dyrektora Krajowego lub upoważnioną przez niego osobę.

Członkowie AM w całej Polsce pogłębiają pobożność Maryjną przez studium mariologii oraz przez często powtarzane poświęcenie się Maryi i oddawanie się Jej do dyspozycji. Cechą charakterystyczną Apostoła Maryjnego winna być braterska miłość wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich, w służbie bliźnim będącym w potrzebach duchowych i materialnych.

Do najważniejszych zadań Apostolatu Maryjnego należy rozpowszechnianie Cudownego Medalika we własnej rodzinie, wśród krewnych, przyjaciół, znajomych czy w miejscu pracy, odwiedzanie chorych (w szpitalach, w domach prywatnych), osób samotnych, a zwłaszcza ludzi najbardziej zagrożonych pod względem religijnym będących w niebezpieczeństwie śmierci. Ważne jest też oddziaływanie na otoczenie w duchu braterskiej miłości przez wzajemną pomoc, uczynność, przez nasycanie stosunków międzyludzkich kulturą chrześcijańską.

Głównym hasłem Stowarzyszenia AM jest – „Wszystko z Niepokalaną”, oraz słowa – „Matko! Weź to w swoje ręce. Tobie to ofiaruję – pokieruj mną”.
Członkowie AM spotykają się każdego 27 dnia miesiąca przez cały rok.

Lokalizacja kapliczki:

50.69807244229247, 17.383611011052547

Podziel się z innymi