Kolumna Matki Bożej z Krakowa

Autor: Anna Iwaniec-Buczyńska

Figura Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia stoi na zbiegu ulic Pędzichów i Długiej w Krakowie. Jest to obszar wokół Domu Tureckiego – miejsce niezwykle ważne kulturowo. Jest to punkt zbiorczy symboli dwóch głównych wyznań na świecie: chrześcijaństwa – Figura Matki Bożej oraz Islamu – półksiężyc, znajdujący się na samym czubku wieży kamienicy. 
W tym szczególnym miejscu odzwierciedla się duch równości religijnej, który przyświecał dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Kolumna z figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej stoi w miejscu dawnej figury, która została zniszczona podczas burzy 12 lipca 1865 r. Na kolumnie widnieje napis: Królowo nasza pokaż żeś nam Matką. Po zniszczeniu dawnej figury w czasie burzy w dniu 12 lipca 1865r. nowa ta figura postawiona została kosztem obywateli tego przedmieścia i poświęcona w dniu 7 września 1865. Odnowiona w roku 1897.

Lokalizacja kapliczki:

50.06995230264278, 19.939533822964634

Podziel się z innymi