Ecce Homo

Autor: Anna Iwaniec-Buczyńska

Ta piękna, barokowa kapliczka stoi usytuowana poza wsią w bardzo niebezpiecznym miejscu, na zakręcie DW411 pomiędzy Nysą a Głuchołazami, a dokładniej pomiędzy miejscowościami Przełęk i Polski Świętów. 
Zbudowana została w 1704 na prośbę niejakiego Kaspra Zirbise, a wykonana przez mistrza murarskiego Michała Kunerta. 

Wykonana z kamienia, otynkowana. Wzniesiona na rzucie ośmioboku. Wewnątrz sklepienie kopulaste l lunetami, pomiędzy którymi płyciny w obramieniach stiukowych o urozmaiconym wykroju, pośrodku kulisty plafon. U spływów sklepień gzymsy. Okienka zamknięte, półkoliste, rozglifione do wnętrza. Na zewnątrz pod prostokątnym wejściem nisza, w której rzeźba Chrystusa Ecce Homo. Gzyms koronujący profilowany. Wysoki dach namiotowy kryty łupkiem. Na sklepieniu i ścianach zachowana fragmentarycznie polichromia barokowa z czasów budowy: ponad murowaną mensą (ze śladami dekoracji malarskiej) Bóg Ojciec w obłokach i główki aniołków w dwóch płycinach na sklepieniu putta z kielichem, mieczem i klepsydrą. Na mensie rzeźby barokowe (1703 – napis fundacyjny, wyryte na odwrocie pierwszej): 1. Pieta, 2. Św. Maria Magdalena, 3. Niezidentyfikowana Święta.

Z wydruków odnalezionych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu wynika, że fundator Kasper Zirbise był myśliwym, a w miejscu wybudowania kaplicy miał paść nieszczęśliwy strzał, który pozbawił kogoś życia.

Lokalizacja kapliczki:

50.3936129, 17.3464587

Podziel się z innymi