Święta Barbara w Mielniku

Autor: Adam Murawski

Obok kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielniku stoi kapliczka której patronuje Święta Barbara. Niestety nie udało mi się ustalić dokładnej daty jej powstania, ale z informacji uzyskanych od obecnego proboszcza parafii ojca Kazimierza Jasielczuk SS.CC wynika, że została ona postawiona w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku. Może trochę dziwić fakt kapliczki na Podlasiu, której patronuje ta święta. Jest ona przecież patronką nie tylko dobrej śmierci, ale przede wszystkim trudnej pracy m.in. górników, hutników, kamieniarzy. Jej fundacja ma zapewne ścisły związek ze znajdującą się nieopodal odkrywkową kopalnią kredy. Jest to jedyna tego typu kopalnia czynna obecnie w Polsce. Początki eksploatacji kredy w Mielniku datuje się na wiek XVI. Wydobywano ją początkowo do celów budowlanych metodą tzw. „biedaszybów”. Aż do 1952 r. było to wydobycie ręczne wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb okolicznych mieszkańców. Od połowy XX wieku rozpoczęto eksploatację na skalę przemysłową. Teraz w Mielniku funkcjonuje również nowoczesny zakład przetwórczy.
Święta Barbara w kapliczce przy kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielniku przedstawiona jest w długiej, białej tunice i płaszczu zarzuconym na ramiona. Na głowie ma koronę, w prawym ręku trzyma kielich jako symbol Eucharystii, zaś w lewym ręku trzyma miecz, jako symbol swej męczeńskiej śmierci od tego oręża. Figura świętej stoi na niewysokim postumencie wykonanym z kamieni polnych i betonu. Na frontowej ściance tego cokołu przymocowano metalową tabliczkę z napisem „ŚWIĘTA / BARBARO / módl się za nami”. Całość ogrodzona z trzech stron niewysokim metalowym płotkiem na którym wspierają się cztery wsporniki do których z góry przymocowano czterospadowy, metalowy daszek.

Lokalizacja kapliczki:

52.329749, 23.048001

Podziel się z innymi