Św. Hubert w Bukowcu

Autor: Adam Murawski

Nieopodal leśniczówki Bukowiec w sołectwie Brzuśce, przy stanicy myśliwskiej Koła Łowieckiego „Szarak” na rozstaju leśnych dróg znajduje się kapliczka św. Huberta. Pomysł ustawienia właśnie w tym miejscu kapliczki patrona myśliwych i leśników zrodził się w 2010 r. podczas planowania na 2012 r. obchodów 65-lecia Koła „Szarak”. Głównym inicjatorem fundacji był Jan Mazurowski. Projekt kapliczki wykonał Jerzy Kupczynas, który oparł swój projekt na istniejących kapliczkach ziemi kociewskiej. Zbudował ją Franciszek Drewek. Budowa została sfinansowana w częściach: z budżetu Koła Łowieckiego „Szarak”, przez członków Koła oraz osoby zaprzyjaźnione. Uroczystość poświęcenia kapliczki św. Huberta w Bukowcu odbyła się dnia 23 czerwca 2012 r. w trakcie Hubertowskiej Mszy Św., którą odprawił ks. prałat Andrzej Koss, diecezjalny kapelan myśliwych, zarazem proboszcz parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach w asyście wikariusza parafii p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach. Akt erekcyjny został wmurowany w podstawę kapliczki. W dniu 10 maja 2014 r. w podstawę kapliczki, od frontu wmurowano i poświęcono tablicę pamiątkową fundacji kapliczki. Widnieje na niej następujący napis: „Święty Hubercie, Patronie Myśliwych / Błogosław Nam oraz Polom i Kniejom Naszym” / Kapliczka ufundowana przez myśliwych Koła Łowieckiego / „Szarak” w Tczewie w roku jubileuszu 65-lecia Koła. / czerwiec 2012”. W czasie tej uroczystości pan Marek Gorski, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Gdańsku, odznaczył sztandar Koła Łowieckiego „Szarak” – „Medalem Świętego Huberta”.

Lokalizacja kapliczki:

54.006943, 18.695154

Podziel się z innymi