Rokitki Tczewskie – kapliczka MB

Autor: Adam Murawski

W centralnej części wsi Rokitki Tczewskie, przy ul. Kasztanowej nr 2 znajduje się kapliczka przydrożna, której obecnie patronuje Matka Boża Niepokalanego Poczęcia umieszczona w środkowej, centralnej niszy. W dwóch bocznych niszach znajdują się dwie figury Matki Bożej Różańcowej. Według przekazów miejscowej ludności zbudowano ją pod koniec XIX w. z czerwonej cegły. Kapliczka przechodziła różne koleje losu. W czasie II wojny światowej, w okresie okupacji wydawało się, że jej los jest przesądzony. Wtedy przeciwko jej zburzeniu wystąpił Walter Yaka, niemiecki właściciel majątku ziemskiego w Rokitkach. Przez wiele lat swego bytu kapliczka była wielokrotnie remontowana i odnawiana. W 1990 r. właściciel posesji przy ul. Kasztanowej 2, pan Edward Grala wykonał wymianę części wieńczącej kapliczkę razem z czterospadowym daszkiem zakończonym metalowym krzyżem, niszami i ozdobnymi wieżyczkami. Później znaleziono sponsora i wykonano metalowe ogrodzenie na planie kwadratu, zastępując stare wykonane jeszcze z drewnianych sztachet. Przed tym ogrodzeniem dn.11.11.2016 r. uroczyście odsłonięto obelisk z pamiątkową tablica poświęconą Ofiarom Reżimom Totalitarnych: hitlerowskiego i stalinowskiego zamordowanym i represjonowanym w czasie II wojny światowej oraz okresie powojennym. Zawiera ona imienną listę nazwisk. Obelisk ufundowali mieszkańcy Rokitek w hołdzie prześladowanym, jako wyraz sprzeciwu wobec wszelkiego zła oraz zachęty do budowania przyszłości na wartościach patriotycznych i chrześcijańskich. W 2020 r. dokonano kolejnej renowacji kapliczki z inicjatywy Rady Sołeckiej wsi Rokitki. Dn. 6.11.2020 r. czasie spotkania przy wyremontowanej kapliczce przedstawiciele samorządu w osobach: Krzysztof Augustyniak, Wójt Gminy Tczew, Sławomir Stojałowski, Sołtys Rokitek, Dariusz Godlewski, radny powiatowy oraz Rada Sołecka wsi Rokitki podziękowali w imieniu mieszkańców wsi przedstawicielom firm zaangażowanych w remont kapliczki.

Lokalizacja kapliczki:

54.078396, 18.734278

Podziel się z innymi