Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus z Barda

Autor: Adam Murawski

Po wyjściu ze stacji PKP kierując się ulicami Kolejową i Główną w kierunku Bazyliki Mniejszej Najświętszej Maryi Panny w Bardzie na początku ul. Kolejowej znajduje się na wysokiej kolumnie figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus pochodząca z początku XVIII wieku. Kolumna ta osadzona jest na prostokątnym postumencie, tuż obok chodnika. Zrąb czasu który minął od jej postawienia sprawia wrażenie, że sama kolumna zapada się pod ziemię. To skutki usypywania nowej ziemi przy pracach drogowych. Liczne drobne uszkodzenia świadczą o tym, że zarówno figura, postument z kolumną i ozdobna głowica na której szczycie stoi Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus świadczą o przeszłości tego obiektu sakralnego. Dzięki inskrypcji wyrytej w języku niemieckim znajdującej się na frontowej ścianie postumentu w niewielkim zagłębieniu możemy dowiedzieć się o dokładnej dacie ustawienia figury i o autorze tego pięknego dzieła. Treść inskrypcji brzmi w języku polskim „28 czerwca 1721 roku Jerzy Antoni Klose wystawił tą kapliczkę ku czci Boga i jego Matki”. Na bocznych ściankach postumentu umieszczono płaskorzeźby przedstawiające m. in. Św. Urszulę i Św. Jerzego na koniu zabijającego smoka. Sama figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus wykonana przez rzeźbiarza Jerzego Antoniego Klose w piaskowcu pokazuje nam prawdziwy kunszt artysty. Postać MB ubrana jest w piękne szaty, na głowie ma koronę, a w lewej ręce trzyma Dzieciątko Jezus w koronie na głowie oraz z jabłkiem królewskim opartym na lewej nodze i przytrzymywanym lewą ręką.

Lokalizacja kapliczki:

50.505368, 16.734759

Podziel się z innymi