Figura Matki Bożej Niepokalanej

Autor: Adam Hrabia

Figura kamienna Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia z 1743 roku znajdująca się w Piotrkowicach przy ulicy Kościelnej, obok kościoła, została wpisana do Katalogu Zabytków w Polsce w 1957 roku.
Figura została ustawiona w tym miejscu wtórnie, co potwierdzają zachowane przekazy ikonograficzne i kartograficzne z XIX wieku. 
Rzeźba Matki Bożej stoi na wysokiej kolumnie z obłoków z główkami 9 putt.
Na cokole od strony wschodniej widnieje napis: 
MARYJO
WSPOMOŻENIE
WIERNYCH
MÓDL SIĘ
ZA NAMI
300 Dni Odpustu
Natomiast od strony zachodniej można przeczytać:
MARYJO
WSPOMOŻENIE
WIERNYCH
MÓDL SIĘ
ZA NAMI
300 Dni Odpustu

Napis od strony zachodniej:

Dnia 4 Października
Roku Pańskiego
1743
Magdalena Morawicka
Jacenty Morawicki
Franciszka Morawicka
Ignacy Morawicki
Ludwik Morawicki

Odnowiona
Dnia 31 X 1934 r.
Kosztem Edwarda 
Długosza
Z Piotrkowic

Restaurował
E. Wialkowski

Od strony południowej umieszczono dwa napisy: „Odnowiono staraniem Stowarzyszenia Dziedzictwo Piotrkowic A.D. 2015” oraz „Odnowiona dnia 6. IX. 1999 r. na koszt Karola Rać Z Piotrkowic”.
Kolista aureola wokół głowy figury została pokryta czystym złotem dzięki wkładowi pana Grzegorza Wiatra, konserwatora, który przeprowadził prace konserwatorskie. Figura była bardzo zniszczona z powodu upływu czasu, a pęknięcia na cokole miały już ponad 12 mm szerokości, co groziło przewróceniem całego monumentu. Całkowity koszt prac konserwatorskich wraz z odwodnieniem, ukończonych w 2015 roku, wyniósł 32 000 złotych.

Lokalizacja kapliczki:

50.669991, 20.664052

Podziel się z innymi