Adam Murawski

Malbork – Figura Matki Bożej

Autor: Adam Murawski

Figura Matki Bożej stojąca na granitowej kolumnie na skwerze przy kościele św. Jana Chrzciciela w Malborku ma bardzo ciekawą historię. Została ustawiona na tym cokole w latach 1960-1965 r. Sama granitowa kolumna ma znacznie starszy rodowód. Po zakończeniu I wojny światowej na mocy Traktatu Wersalskiego o przynależności państwowej Ziemi Malborskiej mieli zadecydować sami mieszkańcy w Plebiscycie. Młode państwo polskie przegrało tą walkę w głosowaniu. W 1921 r. władze miejskie dla uczczenia tego zwycięstwa plebiscytowego ustawiły na placu koło kościoła św. Jana Chrzciciela pomnik gloryfikujący ów fakt – na wysokiej, granitowej kolumnie stanął wykonany ze spiżu pomnik rycerza wspierającego się na mieczu. Na trzonie kolumny pojawił się wykuty w kamieniu napis „Dies Land bleibt Deutsch / 11Juli 1920” – „Ta Ziemia zawsze niemiecka / 11 lipca 1920”. Figura rycerza z mieczem zniknęła z kolumny na przełomie 1942 i 1943 roku, do dzisiaj jej nie odnaleziono. Po zakończeniu II wojny światowej szczególnie drażnił zrozumiały dla wszystkich nowych mieszkańców miasta niemiecki napis na kolumnie. Przy okazji prac konserwatorskich w kościele św. Jana Chrzciciela usunięto środkowy człon kolumny z niemieckim napisem. Wysokość kolumny została zmniejszona, a na jej szczycie ustawiono żeliwną „kapliczkę” z niewielką figurką Matki Bożej. Miejsce zaczęło żyć nowym życiem, gromadzili się wokół niego katoliccy mieszkańcy miasta. Około 1960 r. zapadła decyzja, by na szczycie kolumny ustawić nową, okazalszą figurę Matki Bożej. Zakupiono ją około 1960-65 r. i ustawiono na cokole. Wykonana została jako odlew betonowy. Z biegiem lat jej powierzchnia pomimo licznych napraw i zabezpieczeń farbami ulegała stopniowej destrukcji. Wymagało to interwencji konserwatorskiej. Przy tych pracach pomocą służył Bernard Jesionowski, kustosz Muzeum Zamkowego w Malborku. We wrześniu i w październiku 2020 r. dokonano odnowienia betonowej figury MB. Wykonano również oświetlenie samej figury i granitowej kolumny.

Lokalizacja kapliczki:

54.038486, 19.027176

Podziel się z innymi