Ludwika Majewska

Kapliczka z Placu Strażackiego

Autor: Ludwika Majewska

Na skwerze przy ul. Zachodniej 14 w Łodzi znajduje się mała metalowa kapliczka przymocowana do starego jesionu. Znajduje się w niej Chrystus przybity do krzyża. Otaczają go druty kolczaste, które spotęgowały mój smutek, gdy przystałam, by się pomodlić. W miejscu tym, zwanym Placem Strażackim, 80 lat temu miało miejsce tragiczne wydarzenie. Niemcy, okupujący Łódź, podjęli decyzję o deportacjach tysięcy osób z getta. Chaim Rumkowski, przewodniczący Rady Żydów, przemówił do mieszkańców getta, by oddali mu swoje dzieci i starszych. Osoby te miały zostać zabite w obozie zagłady. Tak się też stało. Kapliczka jest miejscem, gdzie modlitwa ma wymiar ponadnarodowy i ponadwyznaniowy. Dzisiaj w Łodzi nie ma już getta, przetrwało niewiele śladów po dawnych sąsiadach, pozostała jedynie pamięć i modlitwa.

Lokalizacja kapliczki:

51.78423488863892, 19.45048600176695

Podziel się z innymi